Kontaktfamilj

Familj på cykelutflykt

En kontaktfamilj är ett viktigt stöd till ett barn - och en resurs för en familj - som av olika skäl behöver stöd.

Kontaktfamilj är en insats som ofta betyder hjälp till självhjälp. En kontaktfamilj kan bidra till att förebygga problem i en familj, genom att ställa upp och finnas till för ett barn.

Uppdragen kan se olika ut. Vanligtvis avlastar en kontaktfamilj en förälder genom att ta hand om barnet eller syskonen en eller ett par helger i månaden. Ibland kan kontaktfamiljen också ge föräldern stöd på annat sätt.

Så blir ni en kontaktfamilj

Uppdraget som kontaktfamilj passar dig/er som;

 • har intresse för andra människor
 • kan dela med dig av tid och engagemang för någon som behöver det
 • kan vara en person som lyssnar
 • kan hjälpa någon att bryta sin isolering

Barn vill och behöver bli sedda. Du och din familj kan bli kontaktfamilj för något barn eller för syskon som skulle må bra av extra kontakt med andra vuxna. Du kan hjälpa ett barn som behöver särskild träning och stimulans. Om du engagerar dig får du väldigt mycket tillbaka! Det är en förmån att få hjälpa och stötta ett barn, att få se vad det betyder att få följa och uppmuntra ett barns utveckling.

Att vara kontaktfamilj innebär framför allt att vara medmänniska. Det är en insats som socialtjänsten erbjuder när någon förälder saknar ett nätverk av släktingar, vänner och arbetskamrater. Eller när det befintliga nätverket inte kan ge det stöd föräldern och barnet behöver.

Vad önskar vi av dig/er som kontaktfamilj?

Vi ser gärna att du som ansöker om att bli kontaktfamilj:

 • Har fyllt 18
 • Lever under stabila och ordnade förhållanden
 • Har tid och engagemang
 • Kan visa goda referenser
 • Har goda kunskaper i det svenska språket
 • Inte har ett pågående missbruk
 • Inte har ett eget pågående ärende inom socialtjänsten och/eller LSS
 • Inte förekommit i polisens belastningsregister, utifrån allvarligare brott, under de senaste 5 åren
 • Inte förekommer i polisens misstankeregister
 • Inte förekommit i socialregistret, utifrån bristande föräldraförmåga, under de senaste 5 åren
 • Är medveten om att ett frivilligt uppdrag som kontaktperson/kontaktfamilj inte är att se som ett extraarbete
Ifall ni är två samboende vuxna (sambo, makar eller registrerade partner) är det viktigt att även den du lever tillsammans med uppfyller kraven och är positivt inställd till, och delaktig i, uppdraget.

Du som söker kontaktfamilj

För att få en kontaktfamilj behöver du ett biståndsbeslut.

Kontakta Kundcenter för mer information om hur du ansöker om stöd.

Kontaktfamilj är ett stöd som regleras i socialtjänstlagen. En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Stödfamilj LSS

Som stödfamilj ger du stöd och avlastning till en familj som har barn med funktionsnedsättning.

Mer information om stödfamilj

Kontaktperson

Kontaktperson är en annan typ av stöd för ett barn, en ungdom eller en vuxen. En kontaktperson träffas regelbundet för att göra aktiviteter tillsammans.

Läs mer om kontaktperson

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här lämnar du synpunkter till kommunen

 

Att göra en insats för ett barn

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller god man. Här hittar du berättelser om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

mininsats.se

Sidan uppdaterad 2024-01-04