Restaurangrapporter

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen.

Restaurangrapporten skickas ut till dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd i början av varje år.

Uppgifterna du lämnar avser redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter rapporteringsperioden.

Uppgifterna används av Miljö och hälsa och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning samt statistik.

Miljö och hälsa använder även uppgifterna som underlag för att beräkna tillsynsavgiftens storlek.

​Så här fyller du i restaurangrapporten

​Här nedan hittar du anvisning för att fylla i blanketten .

Anvisning restaurangrapport Pdf, 501.6 kB.

Restaurangrapporten kan registreras direkt på Folkhälsomyndighetens webbsida. Använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten. Ifylld blankett kan också skickas till tillståndsenheten.

Om du tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta Miljö och hälsa via Kundcenter för att få en ny blankett.


Sidan uppdaterad 2024-02-05