Kunskapsprov/utbildningar

Kunskapsprov för den som söker serverings­tillstånd

Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska göra ett prov som visar att han eller hon har god kännedom om alkohollagens bestämmelser.

Boka tid för att göra kunskapsprovet hos kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. När du fått bekräftelse på att din ansökan kommit in kan du boka tid för provet!

Kravet att göra ett kunskapsprov gäller både ansökan om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd. Även den som ansöker om provsmakningstillstånd ska göra ett kunskapsprov. Provet genomförs normalt hos den kommun där ansökan lämnats in. Det finns möjlighet att göra totalt tre prov per ansökan.

Provet är webbaserat och rättas automatiskt För att provet ska vara godkänt krävs minst 75% rätt inom varje frågeområde. Resultatet visas endast procentuellt.

Det finns möjlighet att få hjälp av auktoriserad tolk eller någon som läser frågorna under provtillfället. Det finns också möjlighet att lyssna på texten i provet.

Det är möjligt att göra provet på svenska, engelska eller arabiska.

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden

  1. alkoholpolitik
  2. bestämmelser om servering,
  3. bestämmelser om tillsyn, och
  4. bestämmelser om mat och utrustning.

Kunskapsprov för serveringstillstånd omfattar punkt 1-4,
Kunskapsprov för pausservering och för tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat omfattar punkt 1-3.

Provet består av olika antal frågor beroende på vilket tillstånd ansökan avser. Tiden för ett skriftligt prov är 90 minuter. Tiden för muntligt prov är 120 minuter och muntligt prov med tolk samt för sökande med läs- eller skrivsvårigheter är 150 minuter.

Godkända prov är giltiga i 5 år.

Boka tid för att göra kunskapsprovet hos kommunens Kundcenter, 063-14 30 00.

Viktigt! Ansökan om serveringstillstånd ska vara inlämnad till Samhällsbyggnad, miljö och hälsa och avgiften betald innan kunskapsprovet kan göras.

Folkhälsomyndighetens vägledning till kunskapsprov

Studiematerial alkohollagen

Utbildning i alkohollagen inför kunskapsprovet

Det finns inget krav på hur du skaffar dig kunskaper inför provet. Det finns utbildningsföretag som erbjuder utbildningar i alkohollagens bestämmelser, både webbaserade utbildningar och utbildningar med föreläsningar. Du kan också läsa på med hjälp av det studiematerial som du hittar i länken här ovanför.

Ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen riktar sig till serveringspersonal men även till krögare, ordningsvakter och entrévärdar.

Utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering syftar till att stärka personalen i sin roll och ge dem verktyg i att kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger. En trevligare restaurangmiljö är även en attraktivare arbetsplats.

Ur programmet:

  • konflikthantering, att förebygga och hantera konflikter
  • narkotikakunskap, droger och tecken, Krogar mot knark ingår i utbildningen
  • systematiskt brandskyddsarbete
  • alkohollagen, inriktning på underåriga och berusade gäster

Miljö och hälsa erbjuder utbildningen vid 2 tillfällen varje år, i maj och oktober. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

Inbjudan skickas till alla restauranger med serveringstillstånd i Östersunds kommun.

Nästa utbildningstillfälle blir den 28-29 maj 2024. Inbjudan skickas till restauranger med serveringstillstånd i Östersunds kommun.

Krogar mot knark

Östersunds kommun ingår i nätverket Krogar mot knark vars koncept finns i fler kommuner i Sverige.

Är din restaurang intresserad av att bli en Krogar mot knark krog, hör av dig till tillstandsenheten@ostersund.se

Kroggrupp

Nästa kroggruppsmöte planeras till mars 2024.

Inbjudan skickas till berörda.

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Har ni som jobbar i detaljhandeln behov av att utbilda er personal, kontakta oss på Miljö och hälsa så kommer vi ut till arbetsplatsen. Utbildningen är kostnadsfri.


Sidan uppdaterad 2024-05-31