När behövs inte tillstånd

Vid vissa tillfällen behöver man inte söka serveringstillstånd. Undantaget har tillkommit för att i vissa situationer av privat karaktär, då kommersiellt intresse saknas, möjliggöra servering utan tillstånd.

Samtliga fyra punkter ska vara uppfyllda samtidigt för att servering ska kunna få ske utan tillstånd.

Punkt 1

Det får inte finnas vinstintresse av något slag, vare sig från försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Villkoret kan inte anses uppfyllt om det i samband med serveringen säljs andra varor eller att avsikten är att skapa goodwill. Något kommersiellt syfte får inte finnas utan det kan enbart vara fråga om ett helt privat arrangemang.

Punkt 2

Förtäringsförbudet innebär att vare sig serveringslokaler eller detaljhandelslokaler, det vill säga lokaler som normalt används för yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, får användas om servering ska vara tillåten enligt undantagsbestämmelsen.

Punkt 3

Det får inte vara fråga om en verksamhet som återkommer mer eller mindre regelbundet. Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser med mera tillhör däremot inte denna kategori. För att undantaget ska vara tillämpligt ska gästerna också vara kända till namn och antal i förväg, det vill säga det handlar endast om inbjudna gäster.

Punkt 4

Ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av gästerna. Avgift för att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte förekomma. Detta innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat eller för andra varor eller tjänster med mera.

Tänk på

Servering som sker med stöd av undantagsbestämmelsen utgör försäljning i lagens mening. Serveringen omfattas därför av vissa av alkohollagens övriga bestämmelser. Åldersgränser gäller, det vill säga är du inte 20 år får du inte ordna en tillställning, och är du inte 18 år får du inte köpa eller bjudas på alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat.

Sidan uppdaterad 2024-02-05