Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för servering/försäljning av alkohol, folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2022-12-20. Avgifterna räknas upp med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022).

Avgifter för försäljning av tobaksvaror och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutades av Kommunfullmäktige 2022-12-20. Avgifterna räknas upp med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022).

Avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter beslutades av Kommunfullmäktige 2022-12-20. Avgifterna räknas upp med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022).

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)16 020 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)13 070 kr
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)6 585 kr 
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 4 760 kr)9 520 kr
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 615 kr)5 230 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar11 285 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar för tillståndshavare i kommunen

5 515 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening2 025 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar, maximalt 3 månader sammanhängande period16 020 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)1 080 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 620 kr
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)6 535 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 975 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)11 285 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)16 020 kr
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)665 kr
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)665 kr
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)665 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap*

645 kr

*Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per år/sökande. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. Första ansökan 645 kr och resterande ansökningar 220 kr per tillfälle.


Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgifter täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Avgiften avserAvgift
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 610 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd1 080 kr
Trafikservering1 080 kr

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Baseras på årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift
- 25 000 (endast fast avgift)1 610 kr
25 001 - 50 0002 025 kr
50 001 - 100 0003 080 kr
100 001 - 250 0004 045 kr
250 001 - 500 0005 115 kr
500 001 - 750 0006 070 kr
750 001 - 1 000 00010 090 kr
1 000 001 - 1 500 00014 125 kr
1 500 001 - 2 000 00016 075 kr
2 000 001 - 2 500 00018 160 kr
2 500 001 - 3 000 00020 170 kr
3 000 001 - 3 500 00022 180 kr
3 500 001 - 4 000 00024 215 kr
4 000 001 - 5 000 00027 210 kr
5 000 001 - 6 000 00029 190 kr
6 000 001 - 7 000 00032 270 kr
7 000 001 -36 295 kr

Folköl, tobak, e-cigaretter/på­fyll­nings­behållare, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, administration med mera.

Fast tillsyns- och kontrolluppgift för folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel:

Avgiften avser

Avgift

Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringsställen med serveringstillstånd)

1 610 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 515 kr

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 515 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 515 kr

Tobakstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "tobakstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften avser

Avgift

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

12 020 kr

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

12 020 kr

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

7 285 kr

Årlig tillsynsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

7 575 kr

Sidan uppdaterad 2023-08-29