Bynäsets fritidsområde

en bild från Bynäsets skogsstig. en stig med tallar, mossa, lingonris runt stigen. Till vänster om stigen syns vatten och en badstrand

På Bynäset finns en härlig fritidsmiljö med vacker utsikt över Storsjön och fjällen. Halvön på Frösöns västra sida bjuder in vandrare, löpare och cyklister till en fantastisk miljö som länge har varit militärt övnings­område. Därför gäller också särskilda regler på Bynäset.

Det finns fortfarande delar av Bynäset som inte är öppna för allmänheten, men nu går det i alla fall att ta sig runt hela Bynäset längs en stig. Större områden på södra och norra Bynäset har också öppnats upp.

De områden som fortfarande är för­bjudna att beträda är avgränsade med trä­staket. Innan­för trästaketet finns gula förbudsskyltar. De avstängda områdena är på kartan markerade med röda linjer.

Karta över Bynäset med stigar och område förbjudet utmärkta

Klicka på bilden för att ladda ner kartan som PDF

Besöksinformation och tillgänglighet

Ta dig hit med bil

Enklast att ta sig till Bynäset är med bil. Åk ut till Frösö Park och sväng ner Bynäs­vägen. Följ vägen tills du når fram till en stor parkering/grusplan.

Besökparkering

Det finns en stor parkeringsplats i anslutning till leden.

Ta dig hit kommunalt

Åker du kommunalt väljer du linje 3 eller 4, och stiger av vid hållplats "Frösön Tunnan­gränd". Därfrån är det 1,8 kilometer att promenera ut till Bynäset.

Det går också att åka linje 530 och stiga av vid hållplats "Frösön Cronstads väg". Därifrån är 2,3 kilometer att promenera ut till Bynäset.

Karta

Tillgänglighet

Den södra änden av leden är tillgänglighetsanpassad med en grusad stig. Övriga delen av leden är en skogsstig där det delvis är mycket rötter och på några få ställen lite blötare underlag.

Det finns bänkar att vila på längs leden.

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

Parkeringsplats för per­soner med ned­satt rörelse­­förmåga

Ledarhund välkommen

Ledarhund välkommen

Regler på Bynäsets fritidsområde

På Bynäsets fritidsområde gäller följande lokala föreskrifter:

  • Det är förbjudet att elda
  • Det är förbjudet att gräva, schakta eller utföra andra åtgärder som kan förändra markförhållandena, utan polismyndighetens tillstånd.
  • Det är förbjudet att passera staketet som skiljer frizonen från skyddsombjektet.
  • Ridning är inte tillåtet.
  • Dessutom är det vid del av norra udden samt vid strandremsan vid före detta skjutmålet förbjudet att beträda marken (på kartan markerad med röd heldragen linje och fylld med kryssad röd linje.

Östersunds kommuns lokala ordningsföreskrifter § 22 och 23

Visa respekt för varandra och naturen

Vissa delar av stigen runt Bynäsets fritidsområde är bred nog att kallas mindre väg. Annars är stigen smal och till och med mycket smal på sina håll. Därför är det viktigt att visa varandra respekt samt lämna företräde för varandra längs stigarna.

Stigen i sin helhet runt Bynäset är cirka 6,5 kilometer lång.

Risk för oexploderad ammunition

Det är mycket viktigt att du som vistas på Bynäset känner till de ordningsföreskrifter som kommunen tagit fram för området. Föreskrifterna är till för att skydda dig och andra och göra det så säkert som möjligt att vistas på Bynäset.

När du går in på ett aktivt eller före detta övnings- och skjutfält finns det ammunition kvar i marken. Det innebär att du kan träffa på oexploderad ammunition (OXA) från gevär, kulsprutor och handgranater till kraftig ammunition från kanoner och flygplan.

OXA kan skapa direkt livshotande skador för dig och de du har ansvar för. OXA kan ligga kvar i decennier oberoende om skjutfältet används eller ej. Därför rekommenderar Fortifikationsverket, som ansvarar för övnings- och skjutfält i Sverige, att man noga följer de restriktioner som finns för gamla övnings- och skjutfält.

Om du ser något som du misstänker är oexploderad ammunition

Vid misstänkt OXA samt rester från ammunition ska du göra följande: stanna, gå inte närmare. Försök aldrig röra, flytta eller på annat sätt påverka en OXA. Markera tydligt platsen, ta gärna några foton, kanske koordinater och lämna området, gå samma väg tillbaka som du kom. Kontakta genast Polisen eller Försvarsmakten.

Historien om Bynäset som målplats

Skjut- och bombmål med flyg under 60 år

Jämtlands flygflottilj på Frösön (F4) etablerades redan 1926. För att öva stridsflygarnas förmåga började man 1934 använda Bynäset som målplats. A-målet eller Frösömålet som det kallades användes i 60 år för flygskjutning med övnings- och skarp ammunition från automatkanoner, raketer och bombfällning. Åsön användes också som bombmål. Även andra flygflottiljer och utländska flyg använde Bynäset. Sista flygskjutningarna mot Bynäset gjordes 1994. Själva flygflottiljen lades ned 2005.

Artilleri- och soldatövningar fram till 2006

Bynäset har också använts för övningar med soldater som skjutit med finkalibriga vapen, granatgevär, handgranater och genomfört sprängningar. Norrlands artilleriregemente (A4) genomförde artilleribeskjutningar mot Bynäset. Verksamheten på Bynäset reducerades kraftigt 2004, för att stängas ner helt och hållet 2006.

Bynäset fullt av ammuniationsrester

Konsekvensen av all övning är att hela Bynäset och delar av vattenområdet runt om näset är fullt av ammunitionsrester. Det mesta är övningsammunition men det finns även skarp ammunition. En del av denna farliga ammunition har inte sprängts utan ligger kvar i marken som oexploderad ammunition, OXA. Därför har Försvarsmakten klassat Bynäset som skyddsområde på grund av faran med OXA.

Källor:

Flygvapenmuseum, Linköping F4 kamratförening Svensk Flyghistorisk Förening SFF Flyget på Frösön – Jämtlands flygflottilj 1926-1996 Arboga Elektronikhistoriska Förening

Sidan uppdaterad 2023-05-26