Drag­handtaget från vägen

Ställ sopkärlen med draghandtaget vänt från vägen och locköppningen vänt mot vägen. Kärlet ska stå max 1,5 meter från vägkanten. 

Viktigast är att det finns ett fritt utrymme på minst 1,5 meter bakom kärlet så att lyftarmen får tillräckligt med manöverutrymme.

Det gäller även överskjutande tak och trädgrenar. För att underlätta sophämtningen ska det även vara 0,5 meter fritt i sidled.

Där sidlastande sopbilar körs ska sopkärlen ställas med draghandtagen inåt gården och med utrymme runtom kärlen

Du tillhör sidlastardistriktet

I sidlastardistriktet hämtar vi sopor med en sidlastande sopbil. Med sidlastare får vår personal en bättre och mer trafiksäker arbetsmiljö. Bilen har en lyftarm som sitter på dess högra sida. Lyftarmen greppar kärlet, lyfter upp det och tömmer det i ett av sopbilens två fack. Föraren öppnar rätt fack med en knapptryckning från förarhytten.

Sidan uppdaterad 2024-01-09