Målsta - Fannbyn

Vi bygger ledningar för dricksvatten och avlopp från kök, badrum och toaletter för att försörja befintlig bebyggelse mellan Målsta och Fannbyn samt möjliggöra en del nybyggnation. Alla hushåll inom området kommer inte att omfattas. Vilka fastigheter som får kommunalt vatten och avlopp kommer att utredas.

Planen är att påbörja planering av ledningsdragning hösten 2023. När byggnation kan starta är i dagsläget osäkert.

Sidan uppdaterad 2024-03-13