Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka:

  1. Ta fram alla uppgifter som behövs. Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
  2. Gör en beräkning innan du ansöker. På pensionsmyndigheten.se/beraknabt kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
  3. Gör ansökan. Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Länk till sidan "Blanketter" på pensionsmyndigheten.se

Länk till sidan "Så fyller du i blanketten" på pensionsmyndigheten.se

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Länk till sidan "Ansök om bostadstillägg" på pensionsmyndigheten.se

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Länk till sidan "Informationsmöte om bostadstillägg" på pensionsmyndigheten.se

Sidan uppdaterad 2024-02-02