Så här gör du skolvalet

För att göra skolval behöver vårdnadshavare ha e-legitimation/bank-ID. Observera att en vårdnadshavare gör själva valet i e-tjänsten, den andra vårdnadshavaren loggar därefter in i e-tjänsten och bekräftar valet.

Steg för steg-guide för att göra skolval

Logga in i e-tjänsten

Du loggar in med antingen e-legitimation eller BankID.

Gå till e-tjänsten för att göra skolval

Observera att båda vårdnadshavare behöver legitimation

Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation eller bank-ID för att kunna följa och godkänna ärendet. Om du inte har e-legitimation eller bank-ID så skaffar du det via din bank, Skatteverket eller Bank-ID.

När en vårdnadshavare har gjort valet, loggar den andra vårdnadshavaren in i e-tjänsten och godkänner valet.

Skolval bild 1

Gå till ärendet Skolval

Längst ner på Min sida har du ett ärende att besvara som heter Skolval.

Klicka på länken.

Steg för steg skolval, bild 2

Välj vilka skolor ni önskar att ert barn ska gå på

Välj minst tre skolor, eftersom det i ett senare steg är obligatoriskt att rangordna tre alternativ.

När du gjort dina val klickar du på ”knappen” Nästa.

Steg för steg, skolval, bild 3

Ange dina kontaktuppgifter

Notera att e-post är obligatoriskt. Detta för att minska pappershanteringen. Istället får du notifieringar och meddelanden via mejl.

Klicka på ”knappen” Nästa.

Steg för steg, skolval, bild 4

Rangordna dina alternativ

Rangordna alternativen i den ordning ni ansöker till skolorna. Notera att beroende på de val du gör kan rätten till skolskjuts förändras.

Mer om rätten till skolskjuts

Klicka på ”knappen” Nästa.

Steg för steg, skolval, bild 5

Frivilligt (vid val till förskoleklass): Ansök om plats på fritidshem

I samband med valet till förskoleklass kan du (om du vill) ansöka om plats på fritidshem. Du söker fritidshemsplats på samma skolor som du ansöker om plats i förskoleklass till.

Det är inte obligatoriskt att ansöka om plats på fritidshem. Det gäller inte heller skolval till årskurs 4, 6 eller 7.

Klicka på ”knappen” Nästa.

Om du ansökt om fritidshem: fyll i kompletterande uppgifter

Om du ansöker om fritidshem fyller du här i ett önskat placeringsdatum och grund för placeringen. Detta är obligatoriska uppgifter.

Om du vill så kan du också meddela vilket språk som talas i hemmet. Det är däremot inte obligatoriskt.

Klicka på ”knappen” Nästa.

Steg för steg, skolval bild 7

Titta igenom din ansökan

Du har nu en sista möjlighet att göra ändringar innan du bekräftar din ansökan, längst ned.

Klicka därefter på ”knappen” Bekräfta ansökan för att skicka in ansökan.

Steg för steg, skolval bild 8

Bekräftelse

En bekräftelse på att din ansökan har skickats in och kommer att behandlas. KLART!

Steg för steg, skolval Bild 9
Sidan uppdaterad 2024-03-15