Meddelande om problem vid soptömningen

Ibland är det problem att tömma sopkärlen och då skickar vi ett meddelande. Här finns det mer information om de olika problemen.

Om vi inte kunnat komma fram på grund av halka eller hinder i vägen, då kan vi skicka SMS.

Fastfruset

När vi tömmer soptunnan vänder vi den i princip upp och ner, så lösa påsar trillar ur. Om det är påsar kvar efter tömningen så ge tunnan en knuff, skaka den eller peta loss påsarna inför soptömningen.

Fastfruset i matavfalls­kärlet

Vintertid kan matavfallet frysa fast i matavfallskärlet vilket gör att kärlet inte går att tömma eller att det bara töms till hälften. Detta undviker du genom att:

 • Skura kärlet rent invändigt inför vintern
 • Lägga lite tidningspapper eller äggkartonger (av papper förstås!) i botten på kärlet
 • Kyla ned matavfallspåsen på vintern (ställ ut den på en tidning) innan du lägger den i matavfallskärlet. Täck påsen med en hink eller annat så kommer inte fåglarna åt den.
 • Skaka på kärlet ibland.
 • Ställ ut kärlet för matavfall vid varje tömningstillfälle. Du betalar en årsavgift för den tömningen - så töm ofta!
 • Lägg gärna hushållspapper och servetter i matavfallskorgen och kanske lägga lite papper mellan påsarna i matavfallskärlet.

Insamlingspersonalen brukar skaka kärlen några extra gånger vid tömning men de har ingen möjlighet att hacka loss fastfruset matavfall. Det är fastighetsägarens ansvar att avfallspåsarna ligger löst i avfallskärlen och faller ur när kärlen töms.

Oskottat eller osandat

Vägen fram till soptunnan ska vara framkomlig.

Det är tungt att dra kärl där det inte är skottat och det ökar risken för arbetsskador. Det måste vara skottat och vid behov sandat för att vi ska kunna tömma dina sopor. Skotta en väg på minst 1,2 meters bredd mellan soprumsdörren och uppställningsplatsen för sopbilen.

Felsorterat restavfall till förbränning

 • Har ni rätt antal kärl för brännbara sopor och töms de tillräckligt ofta? Om inte, kontakta kundcenter på 063 - 14 30 00 för att ändra abonnemanget.
 • Är det mycket matavfall i det brännbara? Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar? Beställ matavfallspåsar till soprummet (e-tjänst)
 • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Rådhusgatan 21.
 • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar? Vi kan hjälpa till med råd till en soprums-makeover. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.

Felsorteringen ställer till problem:

 • Kärlet blir tyngre att rulla när det innehåller mycket matavfall och när det är större kärl då blir det ett arbetsmiljöproblem.
 • Matavfall ska komposteras till jord och in i kretsloppet. Komposteringen gör vi lokalt, på Gräfsåsens behandlingsanläggning, nära Östersund.
 • Restavfall till förbränning kör vi till Sundsvalls förbränningsanläggning. Det är onödigt och dyrt att skicka sådant som inte ska brännas ända dit.
 • Förpackningar och tidningar ska återvinnas, har de boende förutsättningarna att sortera ut det i soprummet? Finns det tillräcklig information till de boende?
 • Det blir dyrare för er anläggning som får betala för förbränning istället för att återvinna förpackningarna eller bara betala för behandling av matavfallet.

Felsorterat matavfall

När det är felsorterat i matavfallet, till exempel plast som inte bryts ner, så fungerar komposteringen sämre, kompostjorden går inte att använda och kretsloppet går inte att sluta.

Problemet är ofta att man använder plastpåsar till matavfallet. Gör det enkelt för de boende att få tag i rätt matavfallspåsar:

 • Se till att det är lätt att få tag i matavfallspåsar.
 • Informera de boende om att det är viktigt att sortera rätt.
 • Vi kör ut kompostpåsar till flerbostadshus om fastighetsansvarig beställer det.
  Beställ kompostpåsar till soprummet (e-tjänst).
 • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Rådhusgatan 21.
 • Köper ni in egna matavfallspåsar så ska de ha märkningen EN 13432 för att de ska fungera i vår kompostering.

Vi kan hjälpa till att ta fram sorteringsguider och information till de boende om behovet av bra sortering.

Inget trädgårds­­avfall i matavfallskärlet

I matavfallskärlet ska du lägga matrester och blomskräp. Trädgårdsavfall som grenar, kvistar, löv och gräs hör inte hemma i matavfallskärlet; kör det till en återvinningscentral. Inte heller sten, jord, grus och sand får hamna i där; kör det till återvinningscentralen i Odenskog.

Ställ ut matavfallskärlet varje gång

Du betalar en årsavgift för matavfallskärlet, så du kan ställa ut det varje gång, och det kostar ändå samma! När kärlet töms ofta minskar risken för fluglarver i kärlet på sommaren, och risken för fastfrysning på vintern.

Tips för att hålla fluglarverna borta

 • slut matavfallspåsen så att det inte trillar ut löst matavfall i kärlet.
 • släng inte löst matavfall i kärlet, använd påse.
 • spola ur kärlet och spraya med ättika runt och i kärlet.
 • töm kärlet ofta, även om det inte är fullt.

Hinder i vägen

När det står ett fordon eller annat hinder i vägen när vi ska tömma soporna, då gör vi ett försök till under dagen att komma fram till tunnorna. Nu var hindret kvar och vi skulle uppskatta om ni hjälper oss att informera om att fordon inte ska ställas i vägen för sophämtningen.

Överfulla soptunnor - flerbostadshus

Överfulla kärl är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och det blir dessutom skräpigt i soprummet.

Har ni rätt antal soptunnor? Har ni rätt hämtningsintervall?

 • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar och matavfall? Vi kan hjälpa till med råd om en soprums-makeover. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.
 • Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar?
  Beställ matavfallspåsar till soprummet (blankett).
 • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Rådhusgatan 21.
 • Har ni rätt antal kärl för matavfall och eller sopor till förbränning och töms de tillräckligt ofta? Beställ större tunnor eller ändra intervall hos kundcenter på 063-14 30 00.

Överfulla soptunnor

På ett överfullt kärl går inte locket att stänga. De är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och dessutom blir det skräpigt för sopor riskerar åka ur tunnan vid tömningen.

 • Kan du sortera ut mer förpackningar och matavfall?
 • Om du saknar matavfallspåsar kan du hämta på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Rådhusgatan 21.
 • Ställ ut matavfallstunnan varje gång, det är årsavgift på den. Tunnan för det brännbara betalar du för varje tömning. Men om du behöver extratömning, då får du betala för framkörningsavgift också.
Sidan uppdaterad 2024-04-05