Radon i bostadshus

På den här sidan hittar du information om radon i bostadshus, när du ska mäta radonhalten och när du bör sanera.

Här kan du också se en karta över förekomsten av markradon i Östersunds kommun.

Har du frågor om radon? Besök Boverkets radonguider eller kontakta vårt kundcenter.

Boverkets guide för radonmätning

Boverkets guide för hur du tar bort radon

Radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).

Radon kan komma från marken, vilket är den vanligast förekommande källan för radon, från vattnet eller från äldre byggnadsmaterial.

Alla byggnadsmaterial av sten innehåller radium som kan sönderfalla till radongas, men det är främst blåbetong, som användes mellan 1929 och 1975, som kan avge höga halter radon.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³ och för radon i dricksvatten är gränsvärdet för att vattnet ska vara otjänligt 1000 Bq/liter. Vid sådana halter i dricksvattnet bör man också göra en radonmätning av inomhusluften.

Alltför höga halter radongas i luften inomhus kan orsaka lungcancer. Rökare är särskilt utsatta för risken.

Vem ansvarar för att kontrollera radonhalten?

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening som har ansvaret för att kontrollera radonhalten. Hyresvärden eller föreningen är också skyldiga att sanera så snabbt som möjligt om radonhalten visar sig vara för hög.

Om du bor i ett område med högre halter av markradon rekommenderar vi att du gör en radonmätning, och eventuellt en sanering. Om du är osäker kan du titta på vår karta över markradon i Östersunds kommun.

Observera att det kan finnas områden med hög radonhalt som inte syns på kartan, så vi rekommenderar alltid att du gör en radonmätning om du vill vara helt säker på att radonhalten inte är för hög där du bor.

Hus som innehåller blåbetong

Om du vet eller misstänker att du bor i ett hus som innehåller blåbetong bör du också mäta radonet.

Kommunen gjort en inventering av blåbetongshus så om du undrar över en specifik fastighet i Östersunds kommun är du välkommen att höra av dig till oss för mer information.

Du bör också kontrollera radonhalten:

  • när du ska köpa hus (radon räknas inte som ett dolt fel, så det är alltid den nuvarande ägaren som måste bekosta eventuell sanering)
  • när du ska bygga om eller bygga till småhus
  • om du ska göra förändringar i ventilationen eller uppvärmningssystemet.

Radonmätning

Östersunds kommun utför inga egna radonmätningar. Vi rekommenderar istället att du vänder dig direkt till ett ackrediterat mätlaboratorium. Du får då en eller flera mätdosor hemskickade som du har hemma under en längre period, ungefär två till tre månader.

För att mätningarna ska bli godkända måste de göras under vintern då man värmer upp huset, vanligtvis mellan oktober och april. Du kan också göra en så kallad rådgivande korttidsmätning som tar mellan två och tio dygn, men mätresultaten blir betydligt mer osäkra för sådana mätningar.

Mätningen brukar kostar cirka 700-800 kronor.

Boverkets guide för mätning av radon

Sanering av radon

Om du gjort en radonmätning i din villa och mätningen visar högre halter än 200 Bq/m³ bör du sanera huset. Det finns flera olika företag i Östersund som kan hjälpa dig att reda på var radonet kommer ifrån och vilka saneringsåtgärder som är lämpliga. Du väljer själv vilket företag du vill anlita.

Boverkets guide för hur du tar bort radon

Sidan uppdaterad 2023-09-21