För dig som flyttar hit från Norden

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta för dig som flyttar hit till Östersund från Danmark, Finland, Norge eller Island.

Tre glada tjejer pratar längs Storsjö strand med höghus i bakgrunden

Foto: Håkan Wike

De nordiska länderna har en överenskommelse om att de nordiska medborgarna har rätt att bo i vilket nordiskt land som helst. Därför behöver du inte ansöka om uppe­hålls­tillstånd för att bo i Sverige.

Guide: Flytta till Östersund

Folkbokför dig hos Skatteverket

Du behöver anmäla att du har flyttat till Sverige för att kunna folkbokföra dig och få ett svenskt personnummer. Det gör du vid ett besök på något av Skatteverkets servicekontor. Alla i din familj som flyttar till Sverige ska följa med till servicekontoret.

När Skatteverket har folkbokfört dig och din familj får ni era personnummer.

Nordisk medborgare som flyttar till Sverige - Skatteverket

Lämna uppgifter till Försäkringskassan

Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år tar Försäkringskassan kontakt med dig när du har blivit folkbokförd i Sverige. Det gör de för att utreda om du och dina barn ska vara försäkrade här och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du flyttar till Sverige utan barn kan du lämna uppgifter till Försäkringskassan om du till exempel vill ha ett EU-kort eller ansöka om en ersättning.

Om du flyttar till Sverige utan att bli folkbokförd, ska du lämna uppgifter till Försäkringskassan. Om du då vid ett senare tillfälle ansöker om ersättning eller får barn använder vi uppgifterna för att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

Flytta till Sverige - Försäkringskassan

Bankkonto

Du har rätt att öppna ett konto i en bank i Sverige om du kan identifiera dig så att banken kan kontrollera din identitet. Banken kan inte kräva att du ska ha ett svenskt personnummer eller en adress i Sverige.

Förutom kontot har du även rätt till ett debetkort för betalningar och uttag samt möjlighet att göra så kallade online-betalningar. Dessa betalningstjänster finns normalt i internetbanken.

Om du har ett svenskt körkort, id-kort utfärdat av en svensk myndighet eller certifierat id-kort tar du med dig det till banken så att de kan kontrollera din identitet.

Öppna bankkonto - Nordiskt samarbete

Information om förskola och skola

Oavsett om dina barn är små eller stora är det viktigt att ni snabbt och smidigt får information om vilka alternativ som finns. I Östersund ligger dessutom Mittuniversitetet, för den som vill gå vidare till högre studier.

Information om förskola och skola - Leva i Östersund

Körkort

Ditt vanliga körkort gäller i hela Norden, EU, Schweiz och Liechtenstein.

Du kan byta ut ditt nordiska körkort mot ett svenskt om:

  • ditt körkort är giltigt i landet det är utfärdat i.
  • du är permanent bosatt i Sverige.

Du måste byta ut ditt utländska körkort mot ett svenskt innan det utländska körkortets giltighetstid går ut.

Byta ut körkort från ett ESS-land till ett svenskt - Transportstyrelsen

Ladda ner broschyren "Regler vid inflyttning till Sverige"

I broschyren "Regler vid inflyttning till Sverige" har vi sammanställt de regler som gäller för dig som ska flytta till Sverige.

Broschyren Regler vid inflyttning till Sverige Pdf, 3.9 MB.

Framsidan på broschyren Regler vid inflyttning till Sverige
Porträttbild på Jessica Stenbäck

Kontakta vår inflyttarvägledare

Vill du få mer specifika råd, jobbtips eller bra kontakter inför flytten kan du kontakta vår inflyttarvägledare Jessica Stenbäck. Du når henne på 063-14 35 95 eller via flyttahit@ostersund.se

Du kan också fylla i kontaktformuläret på sidan Leva i Östersund

Sidan uppdaterad 2024-01-10