Eldstad och kamin

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska installera en eldstad eller kamin och ska söka lov eller göra en anmälan. I e-tjänsten anger du vad du vill göra och sen hjälper e-tjänsten till med om det är en ansökan eller anmälan du ska göra.

Du måste göra en anmälan om du ska installera en helt ny kamin/eldstad, sätta in en insats i en öppen eldstad eller ändra en kamin/eldstad. Ska du byta den eldstad eller kamin du har mot en liknande i avseende på typ av eldstad, storlek, effekt och anslutning till rökkanal behöver du inte göra en anmälan

Om din installation eller ändring av eldstad medför fasadändringar på byggnaden måste du söka bygglov för eldstaden. Fasadändring kan till exempel vara att rökröret dras utanför fasaden istället för upp genom taket. Om du kommer att göra en fasadändring kommer e-tjänsten automatiskt att registrera det som en bygglovsansökan.

Kom ihåg att du måste få slutbesked innan du kan börja elda i din eldstad eller kamin!

Guide: Anmäl eldstad

Ta fram kartunderlag

Om du ska installera en eldstad eller kamin måste du markera på en karta vilken byggnad du ska installera den i.

Karta över Östersund

Ansökan

Du gör anmälan eller bygglovsansökan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta Kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov eller lämnar anmälan i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs för eldstad:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta som du själv har skrivit ut från ostersund.se.
 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  Vi har ritningar på många byggnader i Östersund, du kan gå in på vårt bygglovsarkiv och söka efter ritningar på ditt hus.
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (det får du av den som säljer eldstaden).
 • Uppgifter om:
  • Vem som ska utföra installationen.
  • Vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på. (Till exempel ”träbjälklag över krypgrund”, ”platta på mark” eller ”i källare”.)
  • Om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken.
  • Hur tilluften tillförs till eldstaden.
  • Eldstadens vikt.

Om du bygger enligt gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare. E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

Handläggning

När din ansökan eller anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har fyra veckor på oss att handlägga och ta ett beslut för en anmälan om eldstad. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor för anmälan. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din anmälan i god tid!

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar

Handläggningstiden för eldstad är cirka 1-3 veckor. Lagkravet är att du ska få beslut inom fyra veckor.

Beslut om startbesked

När du fått beslut om startbesked kan du påbörja byggnationerna.

När installationen är klar

När installationen av din eldstad är klar ska du anlita en sakkunnig sotarmästare som besiktigar din installation ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om allt ser bra ut får du ett intyg på att eldstaden eller kaminen är godkänd. Intyget skickar du till oss och intygar att du har utfört installationen enligt din anmälan.

När du får slutbesked kan du börja elda i din eldstad eller kamin!

Mer information

Läs mer om att installera eldstad

Du måste kontrollera att bjälklaget klarar tyngden från din eldstad. Ofta måste ett stöd ända nerifrån marken muras upp. Ett normalt, nytt golvbjälklag klarar tyngden från en typgodkänd braskamin.

Överdimensionera inte spisen. Det går åt mycket ved och kan bli för varmt, vilket gör att du kan lockas att minska lufttillförseln vilket ökar luftföroreningarna.

Installationen eller ändringen av din eldstad måste besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare. Du får inte börja använda din eldstad innan kommunen utfärdat slutbesked. Slutbesked utfärdar vi när vi fått in intyg om att eldstaden blivit godkänd vid besiktningen.

Anmälan krävs i de flesta fall

Kravet på anmälan gäller när du:

 • Installerar en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna.
 • Byter bränsleslag.
 • Byter eller ändrar en skorsten, till exempel genom installation av insatsrör eller rökrör.
 • Byter från el- och oljepanna till olje- och vedpanna.
 • Byter från att elda med olja till att elda med pellets.
 • Byter till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.
 • Installerar en braskassett.

Du behöver inte anmäla om du ska byta ut en eldstad mot en likvärdig eldstad, till exempel om du byter ut en gammal braskamin mot en ny braskamin, eller en gammal oljepanna till en ny oljepanna.

Hur länge gäller ett anmälan?

En anmälan gäller i två år från och med att du har fått startbesked. Du har totalt två år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla, det slutar även att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom två år från beslutsdatum.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-04-12