Riva

Om du ska riva en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov eller anmäla rivningen till oss. Det beror på vad för slags byggnad du ska riva och var den ligger.

Vad behöver du?

Om rivningen innebär att speciella uppgifter måste göras, till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning kan du behöva anlita sakkunniga för det.

Du söker rivningslov/anmälan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende så du skickar in det komplett på en gång.

Vill du istället söka rivningslov via blankett kontaktar du kundcenter, men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Det är viktigt att du förbereder dig noga innan du påbörjar processen, läs gärna igenom våra steg-för-steg-guider.

Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten Meddelande till handläggare. När din handläggare har fått ditt meddelande återkommer hen inom kort.

Sidan uppdaterad 2024-01-11