Vanliga frågor om bygglov

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör byggande, lov och anmälningar.

Vill du veta vad som är tillåtet att bygga på en specifik plats eller hur stort du får bygga? Eller har du en fråga du inte hittar svaret på här? Då är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00, ange knappval tre för att komma till rätt svarsgrupp. Eller så kan du mejla till kundcenter@ostersund.se

I e-tjänsterna får du stöd och hjälp på vägen när du lämnar in din ansökan eller anmälan, som vilka uppgifter du ska fylla i och vilka ritningar du ska skicka in för just ditt ärende.

Får jag göra det här?

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Ja, inom detaljplanerade områden får du måla om ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för att måla om huset om det ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill måla om är kulturhistoriskt värdefull kan det krävas bygglov.

Kulturhistoriska byggnader

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt kan du höra av dig till kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 och välja knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Du kan även mejla kundcenter@ostersund.se.

Får jag byta tak eller ändra taket utan att söka lov?

Ja, inom detaljplanerat område får du byta färg, material eller form på ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Ska du byta takstolar måste du göra en anmälan, eftersom det blir en ändring i bärande konstruktion.

För flerbostadshus, lokaler, industrier, kontor och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för dessa ändringar om huset ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra tak på är kulturhistoriskt värdefull kan det krävas bygglov.

Kulturhistoriska byggnader

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt kan du höra av dig till kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 och välja knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Du kan även mejla kundcenter@ostersund.se.

Får jag sätta in ett nytt fönster utan att söka lov?

Nej, inom detaljplanerat område måste du söka lov för fasadändringar för att sätta in nya fönster eller dörrar.

Guide för utvändig ändring

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra fönster på är kulturhistoriskt värdefull kan det behövas bygglov – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Kulturhistoriska byggnader

Är du osäker på vad som påverkar karaktären på ett hus eller omgivningen väsentligt kan du höra av dig till kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 och välja knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Du kan även mejla kundcenter@ostersund.se.

Blanketter och handlingar

Var hittar jag e-tjänsten för att söka lov eller göra anmälan?

Du gör ansökan och anmälan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Du loggar in med BankID eller e-legitimation.

Vill du istället göra anmälan via blankett, kontakta kundcenter, men för att handlägg­ningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Kan jag få hjälp med att fylla i min ansökan/anmälan?

Vårt kundcenter kan hjälpa dig att fylla i e-tjänsten eller blanketten. I e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder finns det många hjälptexter som kan ge dig stöd i att förstå vad vi efterfrågar.

Du når kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Du kan även mejla kundcenter@ostersund.se

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Vilka handlingar du ska skicka med din ansökan eller anmälan beror på ditt ärende. E-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder får du hjälp med vilka handlingar du ska skicka in.

Du kan även läsa på respektive åtgärds guide, där finns information om vilka handlingar du behöver för just den ärendetypen.

Är min ansökan eller anmälan komplett?

När vi har fått dina handlingar och din handläggare har gått igenom handlingarna kommer vi att skicka ett mejl till dig om att ärendet är komplett.

Är ditt ärende inte komplett kommer vi att skicka ett föreläggande om komplettering.

Om du är osäker på om du har fått med alla handlingar och all information så kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Eller mejla kundcenter@ostersund.se

Var ska jag skicka in kompletteringar?

Om vi har skickar ett föreläggande om komplettering i ditt ärende med en eller flera handlingar kan du lämna in dem via vår e-tjänst Lämna in kompletteringar.

Du kan även lämna in dem via mejl till samhallsbyggnad@ostersund.se

Om du vill kan du lämna in dem till kundcenter.

Vill du skicka in handlingarna med vanlig post ska du skicka dem till:

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Hur ska ritningarna jag skickar med se ut?

Ritningarna ska vara skalenliga och du måste alltid sätta ut mått på de ritningar du skickar in. Det går bra att rita på egen hand, men du måste vara tydlig med vad du vill göra.

Ritningar och handlingar

I vårt ritningsarkiv finns en mängd olika ritningar på befintliga byggnader i kommunen.

I e-tjänsten Bygglovsarkivet kan du titta på ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv och se om din byggnad finns med.

Om du inte hittar din byggnad kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla på kundcenter@ostersund.se

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en karta över det område där du ska bygga något eller göra en åtgärd av något slag.

Situationsplaner i bygglovsärenden grundar sig ofta på en fullständig eller en förenklad nybyggnadskarta, eller på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Kartorna går att köpa från kommunen. I de flesta ärenden krävs det att du beställer en karta för att få korrekt kartunderlag när du ska upprätta din situationsplan.

Beställ kartor till ditt ärende

På den situationsplan du ska skicka med i en ansökan om bygglov ska den aktuella byggnaden eller tillbyggnaden vara inritad och måttsatt.

Enklare ärenden – enklare situationsplan

En situationsplan kan också vara av betydligt enklare slag, till exempel en karta du ritat själv eller skrivit ut från Internet. Det gäller till exempel om du ska skicka med en situationskarta i anmälan om invändiga ändringar, installation av eldstad, för fasadändring eller för andra liknande åtgärder som innebär att byggnadens volym inte ökar.

Om du är osäker på vilka krav som ställs på situationsplanen för just ditt ärende kan du alltid kontakta oss.

Ritningar och handlingar

Enklare karta

Ditt ärende

Hur går det med mitt ärende?

För att få status på ditt ärende kan du gå in på e-tjänsten Mina byggärenden. E-tjänsten fungerar även om du har lämnat in din ansökan på papper, om du har fyllt i ditt personnummer.

Du kan även kontakta kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Eller mejla kundcenter@ostersund.se

Vem är min handläggare?

När du har lämnat in ditt ärende får du ett mejl om vem som är handläggare för ditt ärende.

Du kan även kontakta kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp. Eller mejla kundcenter@ostersund.se

Vad kostar mitt ärende?

Det är svårt att svara på hur mycket ett ärende kostar, eftersom det beror på hur stor yta åtgärden har, vilken omfattning det har och vad det gäller.

För vissa mindre ärenden har vi fasta kostnader.

Avgifter och taxor inom plan- och byggområdet

Hur lång tid tar det innan jag får beslut?

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. I normala fall får du beslut inom tio veckor.

Vi kollar gällande detaljplaner och lagkrav, samt tittar på åtgärdens utformning och användning. Sen får du ett beslut där detta fastställs. Att du har fått din ansökan beviljad betyder inte att du kan börja bygga, du måste vänta på att få ett startbesked.

Ett bygglov har en handläggningstid på cirka 2-6 veckor, beroende på ärende och om det är enligt detaljplan eller inte. Lagkravet är att du ska få ett beslut inom tio veckor

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor. I så fall informerar vi dig om det Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Du kan gå in på de olika åtgärdernas guider för mer information om hur snabbt det kan gå.

Behövs en kontrollansvarig i mitt ärende?

I många bygglovsärenden måste du ange en kontrollansvarig. En kontrollansvarig (ofta förkortat KA) arbetar på uppdrag av byggherren med att upprätta en kontrollplan för bygget, vara ute på arbetsplatsbesök och vara med på samråd med byggnadsinspektör.

Läs mer om när du behöver en kontrollansvarig i vårt informationsblad När behövs kontrollansvarig? Pdf, 142 kB.

En kontrollansvarig måste enligt plan- och bygglagen vara certifierad och ska även ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. På Boverkets webbplats kan du söka kontrollansvariga och andra sakkunniga inom Jämtlands län.

För enkla åtgärder behövs oftast ingen kontrollansvarig,

Hur länge räcker ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Grannar, grannehörande och godkännande

Varför har jag fått ett grannehörande?

Om du har fått ett brev om grannehörande betyder det att vi vill veta vad du tycker innan vi fattar ett beslut om ett bygglov eller förhandsbesked som någon annan ansökt om.

Om du är osäker på vad ärendet som du ska tycka till om handlar om kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se

Grannars möjlighet att påverka

Vad ska jag göra med brevet om grannehörande?

När du får ett brev om grannehörande vill vi veta vad du tycker innan vi tar ett beslut om ett bygglov. Svara med din åsikt om det sökta bygglovet, även om du inte har något emot det.

Du kan svara på utskicket via e-tjänsten Svara på grannehörande eller skicka in medföljande blankett. Adressen du ska svara till står i brevet du fått hem.

Det går även bra att mejla in ditt svar på: samhallsbyggnad@ostersund.se

Grannars möjlighet att påverka

Min granne godkänner att jag bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter - kan hen skriva det på ansökan?

Om du ansöker om lov räcker det inte att grannen godkänner direkt på din ansökan. Vi kommer att skicka ut ett grannehörande via brev till din granne som hen ska svara på.

Men om du anmäler att du ska bygga en så kallad attefallsåtgärd räcker det om din granne ger sitt medgivande genom att till exempel skriva under på situationsplanen eller liknande där placeringen och avståndet syns.

Om åtgärden som du söker bygglov för strider mot gällande detaljplan eller byggnad­sstadgan kommer vi att höra din granne. Är åtgärden planenlig kommer grannen inte höras

Varför har jag fått ett brev med beslut om bygglov - jag har ju inte sökt?

Om du som granne kan påverkas av ett beslut om bygglov så informerar kommunen alltid dig om beslutet. Du kommer därför få en kopia på beslutet eller protokollet hem i brevlådan.

Du kan även se beslutet och tillhörande handlingar och meddela oss att du har tagit del av det i e-tjänsten Ta del av beslut.

Grannars möjlighet att påverka

Sidan uppdaterad 2024-03-01