Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan

Hur mycket det kostar att söka bygglov eller göra en anmälan beror på vad du söker lov för eller anmäler. Det är handläggningen av ärendet du betalar för.

Handläggningen är självfinansierande och när du har lämnat in en ansökan är därför all handläggning förenad med en avgift. Eftersom en återtagen ansökan också kräver administrativt arbete tar vi ut en avgift även om du drar tillbaka din ansökan.

I vår taxa för plan- och byggområdet hittar du kostnader för alla olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. De flesta ärenden har fasta kostnader.

Det är ingen skillnad på kostnader om det är ett företag eller en privatperson som söker.

Tänk på att vissa kostnader kan tillkomma

Beroende på ditt ärende så kan det även tillkomma andra kostnader förutom avgiften för själva lovet eller anmälan. Det handlar till exempel om planavgifter, extra granskning av ärende, extra tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök.

Intyg

När du har byggt färdigt vill vi få in intyg från dig. De som utfärdar intygen tar även ut en avgift.

Vilka intyg som krävs skiljer sig från ärende till ärende, beroende på vilka arbeten de berör. Det kan till exempel vara protokoll för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), våtrumsintyg eller utstakningsbevis. Alla dessa är vanliga vid nybyggnationer av villor och uppåt. Utstakningsbevis kan krävas även för komplementbyggnader om de till exempel placeras nära tomtgräns.

Vad ingår i lovet eller anmälan

Vi tar ut en samlad avgift för hela lovet eller anmälan.

Avgiften inkluderar kostnaderna för startbesked och slutbesked, samt en avgift för tekniskt samråd, ett besök på byggarbetsplatsen och slutsamråd för de ärenden som kräver detta.

Beräknad avgift för bygglov

När du får ditt beslut om bygglov får du även ett besked om den beräknade avgiften för ditt bygglov. Avgiften kan dock bli större eller mindre beroende på vad som händer med byggarbetet efter att arbetet påbörjats. I samband med att du får ditt beslut om bygglov får du även fakturan för ditt ärende. Fakturan skickas separat.

Slutavräkning för bygglovsavgift

I samband med att du får slutbeskedet gör vi en slutavräkning. Då kan avgifter tillkomma, till exempel om det har krävts fler arbetsplatsbesök eller andra extrakostnader som inte var med i den beräknade avgiften du fick i beslutet.

Begära återbetalning om bygget inte blir av

Om du har fått bygglov men bygget inte blir av kan du begära återbetalning för de arbetsuppgifter i bygglovsprocessen som vi inte hunnit utföra.

Om avgifter inom plan- och byggområdet

Taxan för avgifter inom plan- och byggområdet baseras på den taxa som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. SKR:s taxa baseras på schablontider för hur lång tid det tar att handlägga olika ärenden, och vissa ärenden justeras det även efter hur stor yta som omfattas av ärendet. Plan- och byggtaxan är bestämd av Kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2024-05-31