Ritningar och handlingar

I alla ärenden som rör byggande måste du skicka med olika typer av ritningar och handlingar. Här får du veta vilka krav som ställs på de handlingar och ritningar som du ska bifoga i din ansökan eller anmälan.

För att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller den information som krävs. Ritningarna måste vara tydliga, möjliga att skanna i svartvitt samt vara fackmässigt utförda.

Med fackmässigt utförda menas:

  • Ska vara skalenliga och innehålla mått.
  • Ska innehålla skalstock och ritningshuvud.
  • Är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.
  • Är ritade på vitt, olinjerat papper.
  • Är ritade i svartvitt.

När du skannar in din ritning, kontrollera att den är i god kvalitet. Komplettera gärna din ansökan med fotografier om ditt ärende gäller åtgärder på en befintlig byggnad.

I e-tjänsten får du hjälp med vilka handlingar och uppgifter som ska lämnas in i ditt ärende.

Hitta ritningar i bygglovsarkivet

I vår e-tjänst Bygglovsarkiv kan du hitta och hämta ritningar genom att söka på fastighet.

På grund av dataskyddsförordningen är det bara ritningar som finns tillgängliga. Om du vill ta del av övriga dokument i ärenden kontaktar du Kundcenter på 063-14 30 00 eller mejl kundcenter@ostersund.se.

OBS! I listorna över handlingar står det att det är PDF-filer, men de flesta filer är TIFF-filer. Därför måste du se till att ha ett program som kan öppna TIFF-filer.

Bygglovsarkivet

Exempelritningar och handlingar

I dokumenten nedan hittar du mer information om vad som krävs av dina ritningar och handlingar. Det finns även exempel på hur ritningar och handlingar kan se ut.

Nedan hittar du listor på vilka handlingar som krävs vid olika ärenden:

Sidan uppdaterad 2024-04-23