Klimatdeklaration av byggnader

Från den 1 januari 2022 finns det krav på klimatdeklaration för nya byggnader och individuell mätning och debitering (IMD).

Klimatdeklaration av nya byggnader

Den nya lagen om klimatdeklaration för nya byggnader innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan en ny byggnad har på klimatet. Att göra klimatdeklarationer ska bidra till att minska klimatpåverkan under byggtiden.

Klimatdeklaration måste upprättas och skickas in till Boverket inför slutbesked, för byggnader vars bygglov kom i efter 1 januari 2022.

Läs mer om klimatdeklarationer på Boverkets webbsida om klimatdeklarationer.

Byggnader som generellt omfattas av kravet på klimatdeklaration

 • Flerbostadshus
 • Småhus som byggs av annan än privatperson till exempel småhustillverkare, byggfirma eller fastighetsbolag
 • LSS-boende
 • Parkeringshus, garage
 • Förskola, skola (grundskola, gymnasium, högskola, universitet, folkhögskola)
 • Museum
 • Idrottshall (till exempel padelhall, gymnastikhall, ishall eller simhall)
 • Ridhus
 • Tandläkarmottagning
 • Djurklinik
 • Samfund (till exempel kyrka, moské eller liknande)
 • Hotell, vandrarhem
 • Restaurang, café
 • Kontor
 • Mataffär, kiosk
 • Byggvaruhus
 • Handelslokal (för till exempel möbler, elektronik, fordon, kläder, byggvaror)
 • Plantskola, trädgårdsbutik, blomsteraffär
 • Gym
 • Drivmedelsstation
 • Mässhall
 • Värme- och raststuga

Undantag

Utgångspunkten för klimatdeklaration av nya byggnader är att en klimatdeklaration ska upprättas vid nybyggnad. Men vissa byggnader undantas från kravet. Undantagen gäller byggnader som:

 • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet
 • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6,7 eller 9 §§ PBL
 • används för industri- eller verkstadsändamål
 • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • inte har större bruttoarea än 100.0 kvadratmeter
 • har tidsbegränsade bygglov, som ska användas i högst två år.
 • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
 • byggs av vissa statliga byggherrar
Sidan uppdaterad 2024-03-01