Sandviken Vålbacken

Vi bygger ledningar för dricksvatten och avlopp från kök, badrum och toaletter för att försörja befintlig bebyggelse mellan Sandviken och Vålbacken samt möjliggöra en del nybyggnation. Alla fastigheter inom området kommer inte att omfattas utan vilka fastigheter som får kommunalt vatten och avlopp utreds för närvarande. Planering av ledningsdragning pågår och byggnation kommer tidigast starta under 2024 och pågå till ca 2028.

Ledningarna kommer att byggas från Sandviken mot Vålbacken och fastigheter kommer att kopplas in efterhand.

Verksamhetsområdet är beslutat

I december 2023 fastslog kommunfullmäktige verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om vad ett verksamhetsområde är och vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Klicka på den här kartan för att få en kartbild som går att förstora och skriva ut.

Karta med verksamhetsområdet för vatten och avlopp mellan Slandrom och Vålbacken är utmarkerat.

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp är de blåmarkerade områdena.

Sidan uppdaterad 2024-01-11