Demens

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tänka, samt att förstå sin omgivning.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallande kognitiva förmågor som på­verkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdoms­bilden.

Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

Stöd från kommunen

Kommunen erbjuder stöd till personer med demens och till närstående som vårdar en anhörig med demenssjukdom. Östersunds kommun erbjuder:

Sidan uppdaterad 2022-09-27