Vägbelysningsföreningar

Gröna fält med maskrosor. Över fältet går två hjulspår och utefter hjulspåren står gatlyktor.

Det finns närmare etthundra vägbelysningsföreningar inom kommunen. För att jämna ut skillnaderna mellan tätorterna och landsbygden ger kommunen bidrag och rådgivning till dessa föreningar.

Kommunen kan ge både driftsbidrag samt bidrag till förnyelse för att byta ut anläggningar och utrustningar som är uttjänta och som inte är energieffektiva.
För att vägbelysningsföreningar ska få dessa bidrag ska särskilda krav uppfyllas. Se

Riktlinje för utbetalning av bidrag till vägföreningar och vägbelysningsföreningar Pdf, 363.8 kB.

Sidan uppdaterad 2024-02-27