Publicerad 2024-06-28

Tidplan för vår avfallsplan

Hösten 2023 påbörjades revideringen av Östersund kommuns avfallsplan, en plan för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Här är tidplanen för arbetet fram tills planen blir antagen av kommunfullmäktige i slutet av 2025.

Mörkgröna rutor med grå pilar emellan. Det är text i de gröna rutorna. Där är också en pratbubbla

Arbeta fram förslag

  • Uppstart oktober 2023
  • Kartläggning av nuläget
  • Extern workshop
  • Tidiga samråd i alla förvaltningar - vad tycker förvaltningarna?
  • Ta fram förslag till avfallsplan

Samråd, remiss och utställning

  • Workshop för politiker - politikerna tycker till.
  • Beslut i Tekniska nämnden
  • Remiss och samråd
  • Utställning - vad tycker du?

Antagande

  • Beslut i Kommunstyrelsen och sedan i Fullmäktige december 2025

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-28