Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och föräldern samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

Den som vill adoptera behöver enligt lag vara över 25 år och antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att den som vill adoptera inte är äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.

Så går adoption till

Om du/ni funderar på att adoptera kan ni kontakta familjerätten för ett informations­samtal. Vid informationssamtalet finns möjlighet att ställa frågor samt få veta mer om vad en medgivandeutredning innebär. I Sverige är det vanligast med inter­nation­ella adoptioner där ett barn adopteras från ett annat land.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet.

Innan utredning påbörjas vid familjerätten i Östersund behöver du som sökande ha genomgått godkänd föräldrautbildning. Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Under utredningen återkopplar handläggarna till det som tagits upp under föräldrautbildningen. Kontakta familjerätten i Östersund för att få veta mer om vilken föräldrautbildning vi rekommenderar.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Referentsamtal
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag
  • Eventuellt övriga kompletteringar

När utredningen är klar lämnas den till socialnämnden för beslut om ett medgivande ska lämnas. Ett medgivande om att adoptera ett barn är giltigt i två år. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Läs mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-12