Faderskap och föräldraskap

Om du nyligen fött barn och inte är gift med barnets andra förälder behöver ni boka in en mötestid hos kommunens kundcenter för att bekräfta föräldraskapet.

I samband med att barnet föds skickar Skatteverket information om detta till den kommun där mamman är folkbokförd. Vi skickar då ut ett informationbrev till föräldrarna. Det går att boka tid hos oss när du har fått uppgifter om barnets födelsenummer och födelsevikt.

Föräldrar som bor tillsammans

Om ni som föräldrar redan bor tillsammans är det kommunens kundcenter som hjälper till att bekräfta föräldraskapet. Ni bokar då en mötestid hos Kundcenter så fort som möjligt där ni får bekräftar föräldraskapet.

Mötestiden kan ni boka antingen via vår e-tjänst eller per telefon. 

Tänk på att:

  • båda föräldrarna ska närvara vid fastställandet av föräldraskapet.
  • båda föräldrarna ska visa upp giltig legitimation när ni besöker oss.
  • om ert barn blivit till genom assisterad befruktning ska ni också ta med en kopia på samtyckesblanketten till besöket.
  • mötet hålls hos kommunens kundcenter. Vi finns på Förlandsgränd 3C, i Östersund.

När föräldraskapet är fastställt knyts barnet juridiskt till den andre föräldern som då exempelvis kan anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Kundcenter och familjerätten fastställer även föräldraskap för kvinnor som är moderns registrerade partner eller sambo samt för ensamstående kvinnor. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke.

Föräldrar som inte bor tillsammans

Om ni som föräldrar inte är sammanboende eller det råder osäkerhet om vem som är den andre föräldern så är det Familjerätten som handlägger ärendet.

Om det är osäkert vem som är den andre föräldern gör Familjerätten en bedömning om utredningen även ska innefatta en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

För att påbörja en utredning innan barnet är fött ska det råda osäkerhet om faderskap/ föräldra­­skap eller förekommit svårigheter i samband med tidigare graviditet. I annat fall ska kallelse avvaktas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-05