Skolval

Varje år sker två skolval - val till förskoleklass och val till högre årskurs.

Skolval inför höstterminen 2024

Skolval till förskoleklass

Skolvalet till förskoleklass avslutades 15 oktober.

Information om val till förskoleklass

Skolval till högre årskurs (åk 4, 6 och 7)

Skolvalet till högre årskurs avslutades 26 november.

Information om val till högre årskurs

Sidan uppdaterad 2024-02-01