Guide Förhandsbesked

Här hittar du som vill söka förhandsbesked en anpassad guide.

Guide: Sök förhandsbesked

1. Beställ kartunderlag

Du måste markera på ett kartunderlag det du vill bygga och beställa ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ ett kartutdrag för enkla byggärenden

2. Ansökan

Du söker förhandsbesked i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället ansöka om förhandsbesked via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du förhandsbesked i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Översiktlig karta eller liknande där du har markerat den tänka tomtplatsen
 • Skalenlig tomtskiss som visar:
  • Väderstreck.
  • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar för intilliggande fastigheter
  • Intilliggande byggnader och befintlig vegetation.
  • Förslagna gränser för den nya tomten eller den tänka avstyckningen.
  • Tänkt placering av en ny byggnad.
  • Tänkt utfart.
  • Tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.
 • Karta som visar grannars vattentäkter och avloppsanläggningar inom en radie av 200 meter, samt jordbrukscentrum, djurhållning, sågverk och dylikt.
 • Ritning, katalogblad, fotografier eller liknande på den hustyp du vill bygga ska också vara med, om det finns sånt när du ska ansöka.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende.

Ett förhandsbesked tar ofta lång tid att behandla, så sök i god tid!

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ett ärende om förhandsbesked från det att ärendet bedöms som komplett, i vissa fall kan tiden förlängas till 20 veckor.

Det tar tid eftersom vi måste höra grannar och besiktiga platsen, och ibland måste även Trafikverket, Länsmuseet, LRF och andra besiktiga platsen en gång till.

Det är Miljö- och samhällsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. Nämnden har sammanträde tio gånger per år.

6. Beslut

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov skickas in inom två år från det att förhandsbesked vunnit laga kraft, och att det motsvarar det du har sökt förhandsbesked för.

Förhandsbeskedet är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid söka bygglov och vänta tills du har fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Mer information

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked gäller i två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om du inte söker bygglov inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Hur mycket kostar det?

Läs om hur mycket det kostar på sidan Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan.

Sidan uppdaterad 2024-02-09