Hjälpmedel, bostadsanpassning och stöd i vardagen

Yngre kvinna från hemtjänsten hjälper äldre kvinna med något på hennes mobiltelefon.

När det är svårt att göra saker på samma sätt som förr, kan det göra väldigt stor skillnad att använda någon form av hjälpmedel eller att man anpassar sin bostad. På den här sidan får du tips.

Det finns många olika typer av stöd som går att söka genom kommunen för att underlätta för dig i din vardag.

Hjälpmedel

För att du ska klara dig så självständigt som möjligt finns särskilda hjälpmedel. Vanliga hjälpmedel är rollator, duschpall, badkarsbräda, toalettstolsförhöjning.

I första hand kontaktar du din hälsocentral för hjälp. Om du har hemsjukvård kan du vända dig till kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan också läsa mer om hjälpmedel här:

Länk till sidan "Hjälpmedel" på 1177.se

Bostadsanpassning

Att bygga om delar av bostaden kan göra det lättare att förflytta sig eller att klara av vardagsaktiviteter. Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, och därför behöver göra förändringar i din bostad.

Länk till sidan "Bostadsanpassning" på ostersund.se

Stöd i vardagen

Det finns flera olika möjligheter att få hjälp om du behöver extra stöd för att klara vardagen.

Det kan handla om att krafterna börjar avta för dig som blivit äldre. Men det gäller också dig som har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd. Även du som har en tillfällig skada eller sjukdom har rätt att få tillfälligt stöd. Här finns information om olika stöd du kan få för att underlätta vardagen där du bor:

Länk till sidan "Hjälp i hemmet" på ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-02-02