Andra typer av boende

Fika och skratt med äldre man och kvinna i personalen.

På den här sidan hittar du beskrivningar av olika tillgängliga boenden och boenden som är anpassade för olika behov av stöd. Klicka på länkarna, och läs mer om de olika boendena.

Seniorboende, bonus­boende, plusboende

Seniorboende, tidigare kallat service­hus, är en form av tillgängligt boende. Det kallas även för "bonusboende" eller "plusboende" beroende på vem som är hyresvärd.

Lägenheterna är ofta anpassade för personer som behöver en mer till­gänglig bostad. Här finns exempelvis hiss och ramper för rullator och rullstol. I dessa bostäder finns ofta samlingslokaler och hobbyrum.

Länk till sidan "Seniorboende" på ostersund.se

Trygghetsboende

Trygghetsboende är bostäder som är anpassade för en särskild målgrupp. De kan se väldigt olika ut.

För att kunna kalla bostäder för trygghetsboende måste hyresvärden uppfylla vissa krav. En bo-värd måste finnas på plats. I ett trygghetsboende ska det finnas gemensamhets­utrymmen. Bostäderna måste också vara tillgängliga, med exempelvis hiss och ramper för rollator och rullstol.

I Östersund är det Östersundshem som erbjuder trygghetsboende.

Länk till sidan ostersundshem.se

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse, eller korttidsboende, är en form av tillfälligt boende som är ett komplement till det egna boendet.

Länk till sidan "Korttidsboende" på ostersund.se

Särskilt boende

Du som har ett stort behov av stöd dygnet runt kan ansöka om särskilt boende.

Länk till sidan "Särskilt boende" på ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-02-02