Den egna hälsan

Kvinna på tur i fjällmiljö.

Din egen hälsa är en viktig del i hur väl bostaden fungerar för dig. Det gäller inte minst din fysiska kapacitet, vad du orkar, vågar eller kan göra.

Om du har trappor i din bostad eller en trädgård att ta hand om kan det ge dig anledningar till regelbunden fysisk aktivitet. Men om orken sviktar finns risken att trapporna eller trädgården istället blir en begränsning som hindrar dig i din vardag. Det är därför viktigt att röra sig på sig regelbundet.

Det är aldrig för sent att börja träna och all rörelse har betydelse

Här kan du läsa mer om betydelsen av fysisk aktivitet och rörelse:

Länk till sidan "Vardagsmotion – rörelse i vardagen" på 1177

Fler tips

Det finns många föreningar och företag som anordnar fysisk aktivitet i olika former.

Många personer tycker om träna tillsammans med andra, eftersom det då också blir en social aktivitet.

Aktiviteter på kommunens mötesplatser

På kommunens mötesplatser erbjuder vi olika typer av fysisk aktivitet. För närvarande sker detta framförallt i form av promenadgrupper. Varje mötesplats har sitt eget schema och du kan läsa mer på följande sida:

Länk till sidan "Mötesplatser för äldre och andra" på ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-02-02