Att tänka igenom sitt framtida boende

Tre kvinnor på en järnvägsperrong.

Oavsett om du vill flytta eller bo kvar finns det saker att tänka på för att bostaden ska fungera så bra som möjligt för dig och andra i din närhet.

Det finns många perspektiv som kan ha betydelse för valet mellan att bo kvar eller att flytta. Det finns inga rätt eller fel. I slutänden är det olika från person till person hur man väljer att göra och ofta finns goda möjligheter att underlätta vardagen med olika former av stöd.

”Jag vill bo kvar till varje pris”

Den bostad där man bott länge bjuder ofta på välkända aktiviteter och rutiner i ett närområde som man är bekant med. För många är bostaden och närområdet en viktig del för livskvalitet och trygghet. Men om livssituationen ändras kan det innebära att det blir svårare att klara av aktiviteter i hemmet.

Hur skulle din bostad fungera om din livssituation förändrades?

Bostaden som passade bra tidigare i livet kan passa bra även på äldre dar. Men det kanske behövs förändringar som mildrar konsekvenserna av en förändrad livssituation.

Klicka här nedanför om du vill reflektera över några vanliga situationer som kan uppstå:

Hur skulle bostaden fungera om jag behöver hjälpmedel (till exempel rollator) för att gå?

Det finns många sorters hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Vissa situationer kan dock vara utmanande när man börjar använda hjälpmedel. Till exempel om du börjar att använda en rollator, hur fungerar det då när du ska gå i trappor? Var ska rollatorn förvaras? Hur får jag med mig rollatorn om jag ska ut och resa?

Prata med din arbetsterapeut eller sjukgymnast om du har frågor krig dina hjälpmedel.

Det kan även finns en möjlighet att anpassa bostaden. Läs mer om hjälpmedel och bostadsanpassning här:

Länk till sidan "Hjälpmedel, bostadsanpassning och stöd i vardagen" på ostersund.se

Hur skulle bostaden fungera om jag blev ensamstående?

Att förlora en partner är en stor förändring i livet. Förutom sorg och saknad leder det ofta även till ändrade praktiska och ekonomiska förutsättningar. Om jag inte kan ta hand om hemmet på egen hand, finns det andra personer i min närhet som kan hjälpa mig? Vilket stöd kan jag söka på annat håll?

På de här sidorna kan du läsa mer om olika typer av stöd som går att söka via kommunen:

Hur klarar jag ekonomin?

Hur det ska fungera ekonomiskt är också ofta en viktig fråga. Här kan du läsa mer om det:

Länk till sidan "Bostad och ekonomi" på ostersund.se

Kan jag bo kvar om jag inte längre kan köra bil?

Om du själv inte kan köra bil är det viktigt att se vilka andra möjligheter som finns. Vilka behov av transporter har du och vilka lösningar finns som passar dig? Finns det andra som du kan åka tillsammans med? Var ligger närmaste busshållplats?

Information om bussresor

Länk till Länstrafikens hemsida

Information om färdtjänst

Länk till sidan "Färdtjänst och riksfärdtjänst" på ostersund.se

Hur skulle det vara för mina vänner att komma på besök om de har svårt att gå i trappor?

Hur tillgänglig din bostad är påverkar även förutsättningarna för andra att kunna hälsa på dig. Om du har gjort anpassningar i din bostad så kan det även underlätta för andra som hälsar på.

Om den som hälsar på har svårt att förflytta sig kan det i värsta fall innebära att det är svårt för den personen att kunna besöka dig.

”Det kanske börjar bli dags att flytta”

Bostaden som tidigare i livet passade bra kanske inte gör det längre. Det kanske har blivit svårt att gå i trappor. Du kanske har blivit ensamstående. Det kan kännas som att det börjar vara mycket att ta hand om i bostaden och på gården. Det kanske till och med är svårt för vänner att komma och hälsa på.

Om du har tankar på att flytta är det också viktigt att tänka efter ordentligt, så att den nya bostaden också fungerar på längre sikt. Du kan läsa mer här:

Länk till sidan "Om du har tankar kring att flytta" på ostersund.se

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt att få bostadstillägg.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Flera faktorer påverkar, bland annat din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar.

Du som fyllt 65 år vänder dig till Pensionsmyndigheten. Där kan du själv göra en beräkning för att ta reda på om du kan få bostadstillägg.

Länk till sidan "Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?" på ostersund.se

Är du under 65 år vänder du dig till Försäkringskassan.

Sidan uppdaterad 2024-02-02