Åtgärda eller förändra en byggnad

Om du ska göra förändringar på byggnad kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel om du vill ändra planlösning, vatten och avlopp, ventilation eller brandskydd på ett hus. Eller om du vill måla eller göra andra utvändiga förändringar.

Tänk på att vara varsam och att du aldrig får förvanska din byggnad, det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Utökade krav för särskilt värdefulla byggnader

Ta reda på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull innan du målar om eller gör andra förändringar. Är den kulturhistoriskt värdefull omfattas byggnaden av krav på att du ska vara extra varsam och det kan krävas bygglov.

På våra sidor om kulturmiljöer kan du se vilka byggnader i Östersunds kommun som är klassade som extra värdefulla. Om du ska utföra underhåll på en byggnad med särskilt bevarandevärde måste du lämna in en anmälan.

Kulturmiljöer

Vad ska du göra och vad behöver du söka?

Ska du:

Sidan uppdaterad 2023-09-07