Tabellöversikt

Här hittar du en översikt över de byggnader och åtgärder som kräver lov. Du hittar mer information om dessa åtgärder på egna sidor.

Byggnader och åtgärder som kräver lov

 

Byggnader eller åtgärder som kräver bygglov, både inom detaljplanelagt område och inom områden som inte är detaljplanerade:

 

En eller två familjehus inom detaljplan

Övrig bebygg­else inom detaljplan

Inom samman­hållen bebygg­else utanför detaljplan

Utanför samman­hållen be­bygg­else utanför detaljplan

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja

Friggebod

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Skylt, ljusanordning

Ja

Ja

Nej

Nej

Byta fasadmaterial

Ja***

Ja

Nej

Nej

Byta takmaterial

Ja***

Ja

Nej

Nej

Ändra husets färg

Ja***

Ja

Nej

Nej

Ändra på fasaden

Ja

Ja

Nej

Nej

Komplementbyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja**

Mindre tillbyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja**

Ekonomibyggnad (jord-skogbruksbehov)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ja

Rivning (rivningslov)

Ja

Ja

Nej****

Nej****

Skärmtak (max 15kvm)

Nej

Ja

Nej

Nej

Sätta upp eller riva vägg inomhus (ej bärande)

Nej

Nej

Nej

Nej

Mur/plank mindre än 1,8 m inom 3,6 m från bostadshuset

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Mur/plank större än 1,8 m mer än 3,6 m från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Staket eller stängsel ca 1,0 m högt

Nej

Nej

Nej

Nej

Inglasning av ute­plats/balkong

Ja

Ja

Ja

Nej

Altan (om ej högre än 1,2 m över marknivå)

Nej

Nej

Nej

Nej

Solceller/solpaneler liggande platt mot taket

Nej

Ja

Nej

Nej

Solceller/solpaneler i annan vinkel än tak

Ja

Ja

Ja

Ja

Solceller inom kultur­miljö­programmet

Ja

Ja

Ja

Ja

Källare

Ja

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 m (marklov)

Ja

Ja

Nej

Nej

​* Kräver inte lov om det görs mer än 4,5 meter från tomtgränsen, eller med grannes medgivande. Det här gäller bara för en- eller tvåbostadshus.

** Kräver bygglov om det görs mindre än 4,5 meter från tomtgränsen, samt beroende på åtgärdens storlek - kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 så hjälper de dig att bedöma om det krävs bygglov.

***Kräver bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Kontakta bygglovshandläggare för rådgivning, det gör du via Kundcenter på 063-14 30 00.

**** Åtgärden kan kräva anmälan även om inte bygglov behövs. Kontakta kundcenter på 063-14 30 00 för mer information.

Text

Sidan uppdaterad 2024-04-30