Då behöver du marklov

Om du till exempel ska schakta eller fylla mark så kan du behöva ansöka om marklov. Det kan även krävas marklov för att få fälla skyddade träd, eller för att få plantera träd inom vissa skyddade områden.

Åtgärder som kräver ansökan:

  • Schaktning eller fyllning som innebär att markens höjdnivå ändras med 50 centimeter uppåt eller nedåt inom ett detaljplanerat område.
  • Fälla träd inom ett detaljplanerat område, där det är angivet som bygglovspliktigt i detaljplanen.
  • Plantera skog inom ett detaljplanerat område, där det är angivet som bygglovspliktigt i detaljplanen.

Läs mer om marklov på Boverkets webb,

Sidan uppdaterad 2024-02-09