Då behöver du rivningslov

Ska du riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov.

Riva inom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Om byggnaden eller byggnadsdelen får byggas utan bygglov måste du inte ha rivningslov, om inte kommunen har bestämt att det krävs i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Här kan du läsa mer om detaljplaner och områdesbestämmelser.

I e-tjänsten Söka bygglov och andra ärenden kan du söka rivningslov.

Riva utanför detaljplanerat område

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inget rivningslov. Men du måste anmäla det till oss på kommunen.

Ska du riva en komplement- eller ekonomibyggnad som ligger utanför detaljplanerat område behöver du inte vare sig anmäla eller söka rivningslov.

Sidan uppdaterad 2024-01-11