Så här fungerar avfallsanläggningen

Kommunens avfallsanläggning ligger på Gräfsåsen ca 7 km öster om Östersunds centrum, vid Riksväg 87. Allt hushållsavfall och en hel del verksamhetsavfall från Östersund körs till Gräfsåsens avfallsanläggning. Som länets enda avfallsanläggning tar vi också emot avfall från andra kommuner i länet.

Verksamheten på Gräfsåsen startade 1973 med två anställda; en traktorförare och en som tog betalt. Avfallsanläggningen är ett 30 hektar stort område. Anläggningen har åtta anställda. Vi tar emot 60 000 ton sopor/år från hela länet.

Gamla synder

Förr la vi alla sopor på "tippen". Sånt som skulle ha kunnat återanvändas eller återvinnas, farliga ämnen som läcker ut i mark och vattendrag, matrester och annat organiskt som bildar gaser när det ruttnar; allt hamnade här.
Vår gamla soptipp (deponi) på Gräfsåsen är idag en av de högsta höjderna inom Östersunds kommun. För 30 år sedan; 1989 lade vi östersundare 23 000 ton sopor där. Sen började vi sortera våra sopor. 2008 avslutades gamla tippen och 2020 la vi 4 000 ton sopor på den nya tippen på Gräfsåsen.
Nu är vi i slutfasen av arbetet med att täcka över den gamla soptippen.

Behandling och återvinning

Komposteringen började 1997 på Gräfsåsen. I Östersund samlar vi in ca 3 500 ton Matavfall per år från hushåll och verksamheter. Matavfallet komposteras tillsammans med krossat trädgårdsavfall. Jorden används till att täcka gamla soptippen.

Vi tar emot slam från reningsverket som vi tidigare komposterade till fin anläggningsjord som vi sålde. Numera blandas slammet med aska från värmeverket. Det blir ett mycket tätt material som vi använder som tätskikt när vi täcker gamla soptippen.

Stora och skrymmande sopor och verksamhetsavfall som kommer in osorterat, sorterar vi maskinellt med grävmaskin och grip. Vi krossar också avfall; grövre trädgårdsavfall, trä, impregnerat trä samt stort och skrymmande som ska till förbränning.

Till förbränning

Östersundsbornas soppåsar tippas i en lada. Soppåsarna innehåller tyvärr en hel del sopor som skulle kunna återvinnas: Ungefär en tredjedel är förpackningar och tidningar och en tredjedel är matavfall.

Vi tar emot och lastar om totalt ca 17 000 ton sopor till förbränning varje år (2020).
Det blir 510 långtradarlass till Korstaverket i Sundsvall varje år; två transporter om dagen, fem dar i veckan, året runt.

Till deponi

Det som inte kan återvinnas till nytt material eller eldas upp och ge energi och som är ofarligt för miljön lägger vi på deponin. Det är i stort sett bara glas (ej burkar och flaskor), porslin och isolering och gips.

Vår deponi togs i bruk den 1 januari 2009. 2017 la vi totalt 4 000 ton avfall där.

Vi har också deponier för aska och asbest på Gräfsåsen.

Tillståndspliktig verksamhet

Verksamheten på Gräfsåsen är beroende av lagar och tillstånd. Vi och våra kunder måste hantera avfallet rätt så att inget farligt hamnar i naturen.

Regn- och smältvatten som passerar anläggningen renas innan det leds ut i skogen. Vi kontrollerar utsläppen genom att regelbundet ta prover på lakvattnet och i vattendragen nedströms anläggningen.

Våra tillsynsmyndigheter är Miljö och hälsa på kommunen samt länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 2024-01-24