Sortera på jobbet

På jobbet eller i skolan ska du sortera avfallet, i stort sett, på samma sätt som hemma men det ska inte alltid till samma ställen som avfallet från hushållen.

Vardagssoporna

Avfallet som uppstår varje dag där människor vistas (motsvarande det avfall som uppstår i hushållen) ska sorteras på samma sätt som hemma. Viktigast är att sortera ut det farliga avfallet som elektronik och kemikalier. Alla förpackningar; både lunchlådan i personalköket och bubbelplasten på lagret ska sorteras ut, liksom allt papper från kontoret. Matavfallet ska sorteras för sig i komposterbara påsar av papper. Det är i stort sett bara kuvert, post-it-lappar, trasiga pennor och pappershanddukarna från personaltoaletten som ska gå till restavfall till förbränning.

Avfall från verksamheter ska alltså sorteras ungefär på samma sätt som hemma, men tänk på att de inte alltid får slängas på samma ställen som där hushållen får slänga sitt avfall.

Bra ordning på sopsorteringen

Fungerar sorteringen av ert verksamhetsavfall? Och hur ser det ut i personalmatsalen, på lagret och i soprummet? Finns det sorteringsmöjligheter där soporna uppstår? Backar för alla sorters förpackningar? Korg för Matavfall? En låda för Farligt avfall?

För att sopsorteringen på din arbetsplats ska fungera ska det vara ETT - Enkelt, Tydligt och Tillgängligt. Se över vilka sopor som uppstår i era olika utrymmen. Ställ dit backar, lådor eller sorteringsmöbler. Skylta upp; varför inte med våra sorteringsskyltar, se nedan. Informera alla var de olika sorteringsmöjligheterna finns och se till att någon tömmer soporna. Kommunen ansvarar för att hämta erat mat och restavfall.

Matavfallspåsar i papper

Östersunds kommun har bytt till papperspåsar till matavfallet eftersom matavfallet kommer att rötas när biogasanläggningen är klar. Matavfall är rikt på både energi och näring. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Bioplastpåsar rötas inte tillräckligt snabbt utan blir till långa rep som fastnar i maskineriet. Plastpåsar rötas inte alls! Så småningom kommer bioplastpåsar inte att tillåtas längre.

För att få papperspåsen att hålla måste den stå luftigt och om matavfallet är blött bör vätskan ha runnit av innan. Det finns trattar och silar för att kunna avvattna matavfallet och det finns säckställningar till matavfallspåsarna. Byt påsen ofta.

Förpackningar, tidningar och papper

Alla

  • pappersförpackningar
  • wellpapp
  • plastförpackningar (även mjukplast och pallemballage)
  • glasförpackningar (skilj på färgat och ofärgat)
  • metallförpackningar

ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom

Det är NPA, näringslivets producentansvar, som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till deras entreprenörer för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnvik (företagens återvinningsstation).

Kommunen hämtar hushållens förpackningar

Sedan 2024-01-01 är det kommunen som ansvarar för att hämta hushållens förpackningar. För det anlitas godkända avfallsentreprenörer.

Verksamhetsavfall

Det avfall som uppstår som en följd av verksamheten kallas verksamhetsavfall och även det ska sorteras. Ta hjälp av ett återvinningsföretag för bra sortering av ert verksamhetsavfall.

Har du något svårsorterat?

Gå till ostersund.se/sortera där du kan få hjälp med hur du sorterar ditt avfall.

Soprumsskyltar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar. För skyltar och dekaler för förpackningar och tidningar får ni kontakta er förpackningsentreprenör.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer). Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler.

Här finns det fler skyltar att skriva ut.

Vitt äppelskrutt på grön bakgrund. Symbolen för matavfall

Skylt:

Matavfall

Hopknuten vit påse på svart bakgrund. Symbol för restavfall.

Skylt:

Restavfall till förbränning

Rött utropstecknen i vit triangel på röd bakgrund. Symbol för farligt avfall

Skylt:
Farligt avfall

Sopsorteringsskyltar för skolor och arbetsplatser

Vilka sopor uppstår på lagret, i klassrummet eller i matsalen? Finns det sorteringsmöjligheter där och är det skyltat så att alla förstår?

Vi har tagit fram skyltar speciellt för arbetsplatser, förskolor och skolor. Längst ned finns skyltar som kan passa för fordonsverksamheter eller andra verksamheter där mycket farligt avfall uppstår.
Klicka på bilden, skriv ut, beskär och plasta in!
Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Symbol för farligt avfall, röd skylt med vit triangel med ett utropstecken i.

Farligt avfall

Viktigast är att hålla ordning på det farliga avfallet som kemikalier, lösningsmedel, färg och olja men också elektronik och alla slags lampor och batterier.

Symbol för batterier på orange bakgrund

Ni får gärna sortera ut batterierna och använda den här skylten istället.

Symbol för ljuskällor på orange bakgrund

Sortera gärna ut lampor och ljuskällor och använd den här skylten.

Siluett av plastflaska och aluminiumburk på turkos bakgrund

Pantflaskor och pantburkar

Panta mera... Det blir en slant till fikakassan.

Symbol för matavfall, ett äppelskrutt

Matavfall

Alla matrester ska sorteras ut. Även servetter och hushållspapper kan slängas här. Lite blomskräp passar också här men inte blomjord.

Symbol för plastförpackning, en flaska med handtag på lila bakgrund

Förpackningar, papper och tidningar

Plastförpackningar kan behöva sorteras både i lagerutrymmen... och där det fikas.

Engångstallrikar och -muggar av plast ska sorteras som plastförpackning. Blanda hårda och mjuka plastförpackningar.

symbol för pappersförpackning, en tetrapack på beige bakgrund

Tomma pappersförpackningar uppstår både i verksamheter och där människor vistas. Papperstallrikar och pappmuggar ska sorteras som pappersförpackning.

Skilj på pappersförpackningar och...

symbol för wellpapp i form av en kartong på beige botten

...wellpapp (som känns igen på den vågiga kärnan).

konservburk med öppet lock på grå bakgrund som symbol för metallförpackning

Metallförpackningar uppstår oftast i storkök och i personalrum. Tänk så många som äter sin lunch ur aluminiumformar. Skrapa ur och vik ihop så går de att hantera utan kladd.

Vit glasflaska på grön bakgrund som symbol för ofärgade glasförpackningar

Glasburkar och glasflaskor brukar också tömmas i köken. Här ska inget annat glas slängas. Skilj på ofärgade och...

Konturerna av en glasflaska som symbol för färgade glasförpackningar

...färgade glasförpackningar.

Symbol för papper, ett vitt ark med hundöra på blå bakgrund

Verksamheter genererar ofta mycket skriv- och ritpapper. 10 % felsorteringsgrad får förekomma - det vill säga en och annan tidning kan få åka med.

Symbol för tidningar på blå bakgrund

Samma felsorteringsgrad gäller för tidningar; det vill säga i tidningar får 10% papper läggas. Blir det mer papper vill återvinningsföretagen gärna ha det separat.

Här passar också böcker med mjuka pärmar.

Symbol för färgpatron på orange botten

Tonerkassetter

Numera finns inget miljöfarligt i färgen men tillverkarna tar tillbaka de tomma kassetterna och fyller dem på nytt.
Det är bra återanvändning!

Stekpanna som symbol för metall på en grå bakgrund

Metaller

Metallskrot ska inte blandas med metallförpackningar men det går också till materialåtervinning oavsett om det lämnas till Avfall Återvinning eller ett återvinningsföretag.

Hopknuten påse på svart bakgrund som symbol för restavfall till förbränning

Restavfall till förbränning

Vad är resten när allt annat är sorterat? Inte mycket. Föremål av plast, papper, textil, trä, gummi med mera som inte är förpackningar ska gå till förbränning. Dammsugarpåsar, post-it-lappar och kuvert. Trasiga leksaker och än så länge också trasiga textilier är också restavfall till förbränning.

En pil pekar ner i en grop som symbol för ej återvinningsbart. Svart bakgrund

Ej återvinningsbart

Det enda som inte är återvinningsbart är glas (men inga förpackningar), porslin och mineralull.

Sopsorteringsskyltar för fordonsverksamheter

... eller andra verksamheter där mycket farligt avfall uppstår.

Klicka på bilden, skriv ut, beskär och plasta in!
Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Symbol för batterier på orange bakgrund

Batterier

Småbatterier; även laddningsbara.


Symbol för bilbatteri på orange bakgrund

Bilbatterier

En stickkontakt på orange bakgrund som symbol för elavfall

Elektronik

Allt med sladd eller batteri.


Hink med färg på röd bakgrund som symbol för färg

Färg

Hit hör alla vätskor med varningstext som färger, lösningsmedel och rengöringsmedel. Se till att förpackningen är väl försluten och uppmärkt.

Symbol för elkabel

Kabel

De flesta elkablar innehåller metaller, främst koppar och aluminium. Höljet är oftast av plast men det finns även med blymantlad in- eller utsida.

Symbol för ljuskällor på orange bakgrund

Lågenergilampor och glödlampor

lägger du i samma bytta.

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som är skadligt för hälsa och miljö. Kemikalieinspektionen informerar hur du ska göra om en sådan ljuskälla går sönder.

Oljekanna som symbol för spillolja, röd bakgrund

Spillolja


Symbol för oljefilter på röd bakgrund

Oljefilter

Tips vid byggande av soprum

Ett rätt utformat soprum gör det lätt att göra rätt, det är lätt att sköta och underhålla. Soprummet och vägen till fram till soprummet är vår arbetsmiljö och omfattas av arbetsmiljökrav.

Branschorganisationen Avfall Sverige har en handbok för avfallsutrymmen Pdf, 10 MB.. Den är uppdaterad oktober 2023 och innehåller det nya nationella skyltsystemet och råden om avfallsutrymmen är anpassade efter lagkrav på utsortering av förpackningar.

Sidan uppdaterad 2024-04-22