Företagsavfall - verksamhetsavfall

Företagens verksamhetsavfall - Gräfsåsen eller annan anläggning

Verksamhetsavfall

De sopor som uppstår som en följd av verksamheten kallas verksamhetsavfall och även det ska sorteras. Ta hjälp av oss på Gräfsåsen eller av ett återvinningsföretag för bra sortering av ert verksamhetsavfall.

Rapportera farligt avfall till naturvårdsverket

Från 1 november 2020 ska uppgifter om farligt avfall rapporteras till naturvårdsverket. Då blir det spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Nästan alla har farligt avfall - åtminstone lysrör.

Skyldigheten att anteckna uppgifter om det farliga avfallet har funnits i många år. De anteckningarna har bara redovisats på begäran men nu ska uppgifterna rapporteras till naturvårdsverket i ett digitalt system, inom två dagar efter hanteringen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel elektronik, lysrör, färg och kemikalierester, så det finns farligt avfall i nästan alla verksamheter.

Vilka ska rapportera farligt avfall?

Kravet på rapportering gäller alla verksamheter:

  • där farligt avfall produceras
  • som transporterar farligt avfall
  • som samlar in farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall.

Det gäller alla som har lysrör men också allt från frisörsalonger, målarfirmor, verkstäder, städfirmor till kemiska industrier. Gräfsåsens avfallsanläggning kommer att rapportera och kommer därför behöva ställa frågor till avfallslämnare.

Vad ska rapporteras?

Den som producerar det farliga avfallet, den som transporterar det och den som samlar in det ska rapportera. Uppgifterna är:

Tabell över vad olika aktörer ska rapportera till naturvårdsverket.

Avfallsproducent

Transportör

Insamlare/behandlare

Från vem

Från vem

Från vem

Datum

Datum

Datum

Transportsätt

Transportsätt

Transportsätt

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Till vem ska det

Till vem ska det

Till vem ska det.


Hur och när ska det rapporteras?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på naturvårdsverkets tjänst.

Rapporteringen ska ske inom två dagar. Sedan 1 januari 2022 riskerar den som är sen med rapporteringen en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Privatpersoner rapporterar inte

Farligt avfall som lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen, eller för den delen i soprum eller skåp för farligt avfall ska inte rapportera till naturvårdsverket. Det är återvinningscentralen som rapporterar.

Sidan uppdaterad 2024-04-02