­Företagens avfall och återvinning

Företag kan ha avfall som kommunen ansvarar för och avfall som företaget självt måste ordna hantering av, till exempel köra till Gräfsåsens avfallsanläggning. Här finns information om företagens avfall.

Gröna skyltar, en bil med släp där kåpan är uppfälld, ett staket och en hög med grovavfall. Det är snö på marken

Gräfsåsens avfallsanläggning

När är det öppet? Vad får jag lämna där? Hur ska jag sortera? Vad är det som gäller och vad kostar det?

Läs om Gräfsåsens avfallsanläggning

Brädor och lastpallar i en stor hög

Bygg och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall ska sorteras. Läs om hur det ska sorteras.

 

Soptunnor på rad

Restavfall och matavfall i företaget eller flerbostadshuset

Abonnemang för restavfall och matavfall ska alla ha. Företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera.

Läs om sophämtning i företag och flerbostadshus

Soptunnor på rad

Så här fungerar avfallsanläggningen

Avfallshanteringen har förändrats med åren. Gräfsåsens gamla deponi är spåret av en äldre hantering. Men nu är den avslutad.

Så här fungerar avfallsanläggningen

Soptunnor på rad

Sortera på jobbet

Utforma soprum. Märk upp med skyltar och beställ hämtning. Beställ hämtning av förpackningar eller bli godkänt avfallsföretag.

Läs om att sortera på jobbet

I bakgrunden en hög med träfils. Framför en gul hjullastare som tagit tag i en mindre röd container. Två svarta skyltar på en ramp.

Företagets verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet. Rapportera Farligt avfall till naturvårdsverket.

Företagets verksamhetsavfall

Företagare hänvisas till Gräfsåsen

Som företagare ska du alltid åka till Gräsåsens avfallsanläggning för att lämna ditt verksamhetsavfall. Där är det ordnat för företagare, med möjlighet att lämna stora mängder avfall, det är invägning vid entrén och rutiner för fakturering. Återvinningscentralerna är byggda för hushållen, inget verksamhetsavfall ska dit.

Sidan uppdaterad 2024-04-02