Gräfsåsens avfallsanläggning

Företag är välkomna att lämna sitt avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Även privatpersoner är välkomna med asbest som återvinningscentralerna inte tar emot, men på Gräfsåsen får alla betala.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

grafsasen@ostersund.se

 

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Transportdokument och avfallsdeklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera farligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Avfallsdeklaration (blankett)

Transportdokument (blankett)

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

 1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på NPA:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnvik. Vi tar bara emot wellpapp.
 2. Är det farligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elavfall, asbest och impregnerat trä.
 3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.
 4. Har du med skåp eller kista av metall? Då ska du anmäla det i luckan. Du måste hänga av dörren och skåpet eller kistan måste vara tom.
 5. Är du beredd att betala för osorterat avfall? Det är ganska dyrt och det får inte vara hur osorterat som helst. Det ska vara stora sopor av plast, papper, textil, trä, metall eller mineralull. Det får inte vara farligt avfall, impregnerat trä gips eller elektronik.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över ramp för återvinning på Gräfsåsen

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90 eller maila på grafsasen@ostersund.se

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Mottagningsavgifter på Gräfsåsen

OBS! Du kan betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning eller via faktura. Vi hanterar inte kontanter.

Få fakturan på e-post

Om du vill bli fakturakund kan så kan du maila dina faktureringsuppgifter till grafsasen@ostersund.se. Det vi vill vet är:

 • organisationsnummer
 • företagets namn
 • faktureringsadress
 • kontaktuppgifter, e-post och telefonnummer

Mottagningsavgifter

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2024.

Mottagningsavgifter 2024:
Art nrAvfallsslagFörklaring och/eller behandlingExkl. momsEnhet

102

Energiåtervinning krossning - hushåll


1 722

kr/ton

103

Osorterat - hushåll


2 192

kr/ton

105

Energiåtervinning - sopbilar


1 235

kr/ton

110

Ej återvinningsbart (deponi) - övriga kommuner

deponi

1 314

kr/ton

200Löv-Gräs-Häck-klippTrädgårdsavfall, komposteras424kr/ton
201Stammar-Grenar-KvistarTrädgårdsavfall, krossas, komposteras424kr/ton
202
Trästubbar
Förbehandlas, krossas
till förbränning
603
kr/ton
301Osorterat byggavfall****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 192kr/ton

303

Förorenad jord från sanering (IFA)


302

kr/ton

304Jordmassor för anläggning
56kr/ton
305Asbest (förpackat)*Farligt avfall, till asbesttippen
917

kr/m³
306Tryckimpregnerat trä*Farligt, krossas, till förbränning2 535kr/ton
307Jordmassor för sluttäckning
56kr/ton
308Konstruktionsmaterial***Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker58
kr/ton
311Gips**Till gipsdeponin1 648kr/ton
316TräKrossas, till förbränning155
kr/ton

401

Flygaska


1 341

kr/ton

402

Bottenaska


1 341

kr/ton

501

Slam - avvattnat ej rötat


565

kr/ton

502

Slam - avvattnat och rötat


449

kr/ton

505

Gallerrens från reningsverk


1 235

kr/ton

506

Slam från fettavskiljare


1 497

kr/ton

507

Sand och vatten från slambil


1 497

kr/ton

508

Sand och vatten från gatubrunnar


1 497

kr/ton

901Osorterat avfall - verksamheter****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 192kr/ton

902

Energiåtervinning - verksamheter

Energiåtervinning till förbränning

1 235

kr/ton

903MatavfallFrån produktion och försäljning1 235kr/ton
904Deponi - verksamheter**Glas-Porslin-Mineralull1 647kr/ton
908Energiåtervinning: krossning - verksamhetPlast-Papper-Textil (möbler)1 722kr/ton

950

Lätt lastbil med skåp

> 8 kubikmeter

578

kr

951

Bil med släpvagn


288

kr

952

Felsorteringsavgift

Kund har lämnat felsorterat avfall

4 000

kr/lass

953FeltippningsavgiftKund har lämnat avfall på fel plats. Behandlingsavgift tillkommer1 000
kr/lass
959Elektronik, producentansvarHämtas av El-kretsen0kr/enhet

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Kontakta anläggningen för att få veta om det finns behov av eller plats för materialet (massorna).
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat Farligt avfall och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Asbest

På Gräfsåsens avfallsanläggning tar vi emot ren asbest från företag, verksamheter och privatpersoner.

Asbesten ska:

 • vara ren; det vill säga separerad från övrigt byggavfall
 • vara ordentligt inplastad med kraftig plast, typ byggplast
 • vara tydligt uppmärkt (det finns speciell märktejp)
 • hanteras varsamt så att plasten ej går sönder

​Vid inpassering ska du ha med dig ett ifyllt transportdokument. Lägg asbesten på asbesttippen - vi täcker över varje lass asbest som kommer in.

Tänk på

Allt arbete med asbest och asbesthaltigt material ska planeras, ordnas och utföras så att de som arbetar utsätts för så lite damm som möjligt.

Yrkesmässig rivning eller bearbetning av asbest eller asbesthaltigt material får enbart ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att man följer deras regler.

Om asbest

Asbest är handelsnamnet på ett fiberliknande mineral som förekommer naturligt i berggrunden. Asbest är ett mycket mångsidigt material men det är också skadligt för vår hälsa.

Varför är asbest farligt?

Fibrerna klyvs på längden och blir ytterst tunna. När man hanterar asbest "dammar" den lätt och fibrerna följer med inandningsluften ned i lungorna där de ger upphov till allvarliga sjukdomar. Det tar dock lång tid innan sjukdomarna visar sig.

Användningen av asbest

Redan under forntiden blandade man asbest i leran vid lergodstillverkning. Under 1800-talet börjande asbest användas industriellt. Användningen ökade markant fram till 70-talet då man på allvar insåg hälsoriskerna. 1976 förbjöds användningen av asbest i Sverige. Asbest har använts som

 • Brandskydd
 • Värmeisolering
 • Ljudisolering och akustisk förbättring
 • Armering
 • Alkaliskydd
 • Fyllnadsmedel
 • Fukt- och värmeupptagande material

Asbest har funnits i mer än 3 000 produkter: bromsband, packningar, isolering, värmeisolering, skyddskläder, elkablar, tillsats i murbruk, fix och fog för kakel, lim, skikt i plastmattor, eternitplattor, tak, väggmaterial, fartygsisolering, armering i plast och så vidare.

Byggnadsåret kan avslöja

Största problemet med asbest får vi vid renovering och rivning av byggnader och det är inte alltid lätt att avgöra var asbesten finns. Tabellen nedan kan ge en fingervisning:

Var det kan finnas asbest i en byggnad beroende på när den är byggd:
Byggnadsår:Asbest kan finnas i:
1930-taletTak- och väggplattor
1910-taletPapp
1950-taletPVC-mattor
1950 - 60-talenSprutasbest som brandskydd
1940 - 70-talenVentilationsanläggningar
fram till 1970-taletVärmepannor
fram till ca 1975Fix- och fogmassa

Källa: Maria Andersdotter, Commodia

Konstruktionsmaterial

Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker-Porslin från företag och verksamheter.

Sådant material är svårt att sortera ut maskinellt från andra material. Därför vill vi ha detta som ett eget avfallsslag och vi kallar det (i brist på bättre) för konstruktionsmaterial.

Det går alltså bra att blanda ihop allt sådant i ett lass och vi använder det till konstruktion inom Gräfsåsens avfallsanläggning.

Vi kan bara ta emot konstruktionsmaterial när vi själva har behov av det.

Observera att betongblocken ska vara fria från armering och får max vara 50x50 cm stora vid avlämning.

Osorterat avfall

Vi tar emot "osorterat" avfall men det får inte vara hur osorterat som helst. Det får inte vara annat än stora sopor av plast, papper, textil, trä, metaller eller mineralull. Och det ska vara avfall från företag eller verksamheter.

OBS! Här får ingen Elektronik, inget Impregnerat trä eller annat Farligt avfall finnas med. Om vi, vid sorteringen av Osorterat hittar Farligt avfall tar vi ut en felsorteringsavgift.

Gips ska heller inte läggas bland Osorterat avfall utan det ska lämnas separat.

Vid invägningen skiljer vi på Osorterat byggavfall och Osorterat verksamhetsavfall.

Osorterat avfall sorterar vi maskinellt på Gräfsåsen.

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas allt organiskt material från trädgårdar, gräsytor och parker, sånt som komposterar.

Grövre trädgårdsavfall som stammar, grenar och kvistar ska sorteras för sig på återvinningscentralen. Det går till krossning.

Löv, gräs och häck-klipp sorteras för sig. Töm eventuella plastsäckar, eller använd papperssäckar. Trädgårdsavfallet blandar vi in som strukturmaterial i vår kompost.

Jord, grus och stenplattor är inte organiskt och ska inte sorteras som trädgårdsavfall.

Skaka ur stubbarna - ni betalar per ton

Släng stubbarna i backen för att skaka ur så mycket jord som möjligt ur dem innan ni lastar dem för att sedan lämna dem på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det blir lättare att hantera på avfallsanläggningen och det blir billigare för avfallslämnare. Här tar vi betalt för vikten, det vill säga för stubbens vikt och all den jord som följer med stubben.

Skåp och kistor av metall - häng av dörren och töm det

Du som vill lämna skåp eller kistor av metall

 • häng av dörren
 • töm skåpet/kistan
 • anmäl i luckan att du har ett skåp eller kista av metall

Sprängämnen och ammunition ska lämnas till polisen.

Jord som är "icke farligt avfall"

Gräfsåsen har tillstånd att ta emot massor upp till Icke Farligt Avfall (IFA). Jordmassor som du lämnar på Gräfsåsens avfallsanläggning ska vara provtagna, analyserade och klassade enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (tabell 2.1, publicerad november 2022). De 13 metaller som ska analyseras finns listade i tabellen Pdf, 114.3 kB..

Dessutom gäller följande gränser för PFAS

PFAS summa 11: 0,020 mg/kg TS

PFOS, total: 0,003 mg/kg TS

Beroende på jordmassornas ursprung kan det krävas ytterligare analyser. I vissa fall kan PFAS undantas. Hör av er till oss på Gräfsåsen 063 - 14 34 90 om ni har frågor om detta.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med asbest och latrin som återvinningscentralerna inte tar emot. På Gräfsåsen får alla betala, se avgifterna.

Täckning av gamla tippen

Förr la vi alla sopor i en hög; soppåsar blandades med bildäck, gamla bilbatterier och en eller annan självdöd ko. Regn- och smältvatten som rinner igenom soptippen lakar ur alla föroreningar och tar med sig dem ut till omgivande mark och vattendrag. En gammal soptipp avger också gaser som stiger upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Nu bygger vi ett paraply över hela tippen.

Varför måste vi sluttäcka?

En gammal deponi (soptipp) som inte längre är i bruk måste, enligt gällande miljölagstiftning, sluttäckas. Målet med sluttäckningen är att så lite vatten som möjligt ska nå avfallet i deponin vilket innebär att urlakningen av föroreningar begränsas. Deponin på Gräfsåsen är en klass II-deponi vilket innebär att den förmodas innehålla ickefarligt avfall. För en klass II-deponi gäller att endast 50 liter vatten per kvadratmeter och år får läcka igenom tätskiktet när den är sluttäckt.

När organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden bildas gaser; bland annat metangas och koldioxid och båda är växthusgaser. Dessa gaser får inte släppas ut i atmosfären.

När täckningen är klar kommer tippen att bli en jättestor gräsklädd kulle utan träd och buskar (vilkas rotsystem annars skulle förstöra tätskiktet).

Hur går det till?

Med sluttäckning menas att deponin täcks över med flera skikt av olika material. Varje skikt har en viss funktion i sluttäckningen. Det ska bland annat finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i deponin. Materialet till tätskiktet gör vi själva. Vi blandar aska från värmeverket i Lugnvik och slam från reningsverket.Den eventuella gas som finns kvar i tippen samlas upp via ett ledningssystem.

Under hösten 2012 gjordes en utredning och projektering av sluttäckningen. En första etapp på ca 3 hektar av totalt 11 hektar deponiyta täcks under sommarhalvåret 2014. Sedan dess har täckningsarbetet pågått varje sommar och på hösten 2017 var halva tippen; cirka 5,5 ha, täckt. I dagsläget är det svårt att sia om när hela deponin kommer att vara sluttäckt - det kommer att gå saktare mot slutet. Faktorer som spelar in är tillgång på material som exempelvis tätningsmaterial och konstruktionsmassor, eventuella sättningar samt väder och vind. Vi tror att det kommer att ta sex år till.

Bakgrund

Gräfsåsens gamla deponi började användas 1973. Under årens lopp har man tagit emot en miljon ton avfall vilket resulterat i ett 11 hektar stort och 26 meter högt sopberg - en av Östersunds kommuns högsta höjder. På sjuttiotalet såg sopsortering och behandlingsmetoder för avfall helt annorlunda ut jämfört med idag. Soporna sorterades inte i nån större utsträckning och det mesta hamnade på "tippen". Men vi blev bättre på att ta hand om miljöfarligt avfall och i mitten av nittiotalet skapades förutsättningar för utsortering av förpackningar, papper och matavfall. Mängderna avfall som läggs på deponin har minskat sedan dess. Och när Östersunds kommun 1997 började köra mycket av avfallet, som tidigare lades på tippen, till förbränning minskade mängderna dramatiskt.

2008 kom nya miljökrav från EU. Kraven innebar att den gamla deponin på Gräfsåsen stängdes och att en ny, modern, deponi som uppfyllde de nya kraven på bland annat bottentäthet togs i bruk. Den nya deponin ligger på Gräfsåsen avfallsanläggning och är, i dagsläget, den enda verksamma deponin i Jämtlands län. Under år 2011 lades ca 6 000 ton avfall på deponin och det blir mindre och mindre för varje år. Den nya deponin kommer förmodligen att räcka i 35 år.

Sidan uppdaterad 2024-03-05