Gräfsåsens avfallsanläggning

Företag är välkomna att lämna sitt avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Även privatpersoner är välkomna med asbest som återvinningscentralerna inte tar emot, men på Gräfsåsen får alla betala.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Jord som är "icke farligt avfall" under semestern

Från den 8 juli till den 28 juli tar vi inte emot jordmassor. Personalen som bedömer jordmassorna har semester.

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

grafsasen@ostersund.se

 

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Transportdokument och avfallsdeklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra deponier ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera farligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Avfallsdeklaration (blankett)

Transportdokument (blankett)

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

  1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på mottagningspunkt på Lundstams i Lugnvik. Vi tar bara emot wellpapp.
  2. Är det farligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elavfall, asbest och impregnerat trä.
  3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.
  4. Har du med skåp eller kista av metall? Då ska du anmäla det i luckan. Du måste hänga av dörren och skåpet eller kistan måste vara tom.
  5. Är du beredd att betala för osorterat avfall? Det är ganska dyrt och det får inte vara hur osorterat som helst. Det ska vara stora sopor av plast, papper, textil, trä, metall eller mineralull. Det får inte vara farligt avfall, impregnerat trä gips eller elektronik.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över ramp för återvinning på Gräfsåsen

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90 eller maila på grafsasen@ostersund.se

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Mottagningsavgifter på Gräfsåsen

OBS! Du kan betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning eller via faktura. Vi hanterar inte kontanter.

Få fakturan på e-post

Om du vill bli fakturakund kan så kan du maila dina faktureringsuppgifter till grafsasen@ostersund.se. Det vi vill vet är:

  • organisationsnummer
  • företagets namn
  • faktureringsadress
  • kontaktuppgifter, e-post och telefonnummer

Mottagningsavgifter

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2024.

Mottagningsavgifter 2024:
Art nrAvfallsslagFörklaring och/eller behandlingExkl. momsEnhet

102

Energiåtervinning krossning - hushåll


1 722

kr/ton

103

Osorterat - hushåll****

Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om

2 192

kr/ton

105

Energiåtervinning - sopbilar


1 235

kr/ton

110

Ej återvinningsbart (deponi) - övriga kommuner

deponi

1 314

kr/ton

200Löv-Gräs-Häck-klippTrädgårdsavfall, komposteras424kr/ton
201Stammar-Grenar-KvistarTrädgårdsavfall, krossas, komposteras424kr/ton
202
Trästubbar
Förbehandlas, krossas
till förbränning
603
kr/ton
301Osorterat byggavfall****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 192kr/ton

303

Förorenad jord från sanering (IFA)


302

kr/ton

304Jordmassor för anläggning
56kr/ton
305Asbest (förpackat)*Farligt avfall, till asbesttippen
917

kr/m³
306Tryckimpregnerat trä*Farligt, krossas, till förbränning2 535kr/ton
307Jordmassor för sluttäckning
56kr/ton
308Konstruktionsmaterial***Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker58
kr/ton
311Gips**Till gipsdeponin1 648kr/ton
316TräKrossas, till förbränning155
kr/ton

401

Flygaska


1 341

kr/ton

402

Bottenaska


1 341

kr/ton

501

Slam - avvattnat ej rötat


565

kr/ton

502

Slam - avvattnat och rötat


449

kr/ton

505

Gallerrens från reningsverk


1 235

kr/ton

506

Slam från fettavskiljare


1 497

kr/ton

507

Sand och vatten från slambil


1 497

kr/ton

508

Sand och vatten från gatubrunnar


1 497

kr/ton

901Osorterat avfall - verksamheter****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 192kr/ton

902

Energiåtervinning - verksamheter

Energiåtervinning till förbränning

1 235

kr/ton

903MatavfallFrån produktion och försäljning1 235kr/ton
904Deponi - verksamheter**Glas-Porslin-Mineralull1 647kr/ton
908Energiåtervinning: krossning - verksamhetPlast-Papper-Textil (möbler)1 722kr/ton

950

Lätt lastbil med skåp

> 8 kubikmeter

578

kr

951

Bil med släpvagn


288

kr

952

Felsorteringsavgift

Kund har lämnat felsorterat avfall

4 000

kr/lass

953FeltippningsavgiftKund har lämnat avfall på fel plats. Behandlingsavgift tillkommer1 000
kr/lass
959Elektronik, producentansvarHämtas av El-kretsen0kr/enhet

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Kontakta anläggningen för att få veta om det finns behov av eller plats för materialet (massorna).
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat Farligt avfall och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Fraktioner på Gräfsåsen

Läs mer om vad vi tar emot och hur vi tar emot fraktionerna på Gräfsåsen.

Sidan uppdaterad 2024-06-26