Bygglovsprocessen steg 4: Arbetsplatsbesök

När din byggnation har varit igång ett tag gör vi ett arbetsplatsbesök på byggplatsen. Hur många arbetsplatsbesök som ska göras bestäms på det tekniska samrådet, men det är alltid minst ett.

För enklare ärenden gör vi inga arbetsplatsbesök.