Bygglovsprocessen steg 5: Slutsamråd

Slutsamrådet görs på byggplatsen. Då går vi bland annat igenom kontrollplanen och utlåtandet som kontrollansvarig har gjort. Dessutom kollar vi så att allt är utfört enligt bygglovet.

För enklare ärenden gör vi inget slutsamråd.