Bygglovsprocessen steg 2: Handläggning och beslut

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. I normala fall får du beslut inom tio veckor.

Vi kollar gällande detaljplaner och lagkrav, samt tittar på åtgärdens utformning och användning. Sen får du ett beslut där detta fastställs. Att du har fått din ansökan beviljad betyder inte att du kan börja bygga, du måste vänta på att få ett startbesked.

I enklare ärenden kan få startbesked samtidigt som bygglov.

Ett bygglov har en handläggningstid på cirka 2-6 veckor, beroende på ärende och om det är enligt detaljplan eller inte. Lagkravet är att du ska få ett beslut inom tio veckor, från det att din anmälan är komplett.