Bygglovsprocessen steg 6: Beslut om slutbesked

När du har visat att alla krav på byggnationen är uppfyllda enligt bygglovet och startbeskedet får du ett slutbesked och då får du börja använda din nya byggnation!