Bygglovsprocessen steg 3: Tekniskt samråd och startbesked

Byggherren, alltså du som har sökt bygglov, och den som är kontrollansvarig, är med på ett tekniskt samråd för att diskutera de tekniska kraven och kontrollplanen.

För enklare ärenden behövs varken tekniskt samråd eller kontrollansvarig.

I alla ärenden måste det tas ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.