Kvalitetsarbete

Vi använder oss av bland annat foton, filmer, text och skapande material för att dokumentera lärande. Detta innebär att vägen är det viktiga inte målet. Vi kan till exempel börja med att arbeta med vatten som leder till hajar och slutar i bergakungen, allt inom samma arbetsprocess.

Våra prioriterade områden

Leken

Leken är fokusområde för alla Östersunds förskolor. Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Hållbar utveckling

Vi arbetar med ett gemensamt projekt på centrala norras förskolor gällande hållbar utveckling. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktiga att arbeta med från tidig ålder.

Hur skapar vi hållbara relationer till vår omvärld?

  • Öka barns medvetenhet om naturens kretslopp och resurser
  • Inspirera barnen till att bli goda världsmedborgare som värnar om vår värld
  • Att ha roligt tillsammans, utgå från leken både inomhus och utomhus

Processinriktat arbetssätt

Vår vision är att vi ska arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt med reflektion som ett hjälpmedel, där alla pedagoger i huset kan vara varandras resurser och reflektionen sker tillsammans med både pedagoger och barn.

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper, ta oss tid att lyssna och förstå och vara närvarande pedagoger.

Verksamheten på Campus förskola är utformad så att vi varje dag erbjuder barnen utevistelse. Vi strävar efter att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-05