Kvalitetsarbete

Vi använder oss av bland annat foton, filmer, text och skapande material för att dokumentera lärande. Detta innebär att vägen är det viktiga inte målet. Vi kan till exempel börja med att arbeta med vatten som leder till hajar och slutar i bergakungen, allt inom samma arbetsprocess.

Våra prioriterade områden

Leken

Leken är fokusområde för alla Östersunds förskolor. Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Processinriktat arbetssätt

Vår vision är att vi ska arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt med reflektion som ett hjälpmedel, där alla pedagoger i huset kan vara varandras resurser och reflektionen sker tillsammans med både pedagoger och barn.

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper, ta oss tid att lyssna och förstå och vara närvarande pedagoger.

Verksamheten på Campus förskola är utformad så att vi varje dag erbjuder barnen utevistelse. Vi strävar efter att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen.

Sidan uppdaterad 2024-02-14