Om oss

Jägargårdens förskola består av tre avdelningar med 18 barn per avdelning. Vi arbetar med åldersblandade grupper.

Vår utegård består av gräsmatta, cykelbanor, sandlåda, klätterställning, gungor, rutschkana, grillplats, bärbuskar och trädgårdsland. En del av gården är naturmark med en skog.

Förskolan Jägargården

På Jägargårdens förskola lägger vi stor vikt vid att skapa och erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Leken stimulerar:

• förmåga att samarbeta
• barnens kommunikation
• lösa problem

Leken ger barnen också en möjlighet att använda sin fantasi och experimentera med olika material.

För oss är leken ett viktigt redskap för lärande. För att kunna stötta barnen i deras lek och utveckling delar vi upp oss regelbundet i mindre grupper för att vi ska få möjlighet att se och bekräfta varje barn.

På Jägargårdens förskola tycker vi att det är roligt och viktigt med utevistelse. På vår gård finns möjlighet till många olika lekar och aktiviteter under alla årstider.

Sidan uppdaterad 2024-02-16