Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Besöksdagar för nya föräldrar

Vi välkomnar dig som vårdnadshavare som vill komma på besök.
Vi tar emot dig kl 9.30 sista fredagen i varje månad (gå in på avdelningen Stubben):

Inskolning

När ett barn fått plats hos oss, kontaktar pedagogerna vårdnadshavarna för att informera om förskoleverksamheten och om inskolningen. Inskolningstiden är individuell och utgår från barnets/barnens behov.

Öppning och stängning

Vi har öppning och stängning på Kottens avdelning. Vi har öppet 6.30-18.30.
Mellan 7.30 och ca 16.30 är alla på respektive avdelning. Pedagogerna lägger sitt schema efter barnens vistelsetider.

Måltider och rutiner

På Lövsta förskola finns ett tillagningskök där maten lagas varje dag.
Klockan 8.00 äter vi frukost i matsalen eller på avdelningarna.
Fram till lunch har vi verksamhet ute eller inomhus.
Lunchen serveras ca kl 11.00.
Efter lunchen har alla barn någon form av vila. De barn som sover gör det utomhus i egna vagnar. Det finns möjlighet att ha vagnarna parkerade i våra vagnsförråd i anslutning till avdelningen över natten. Efter vilan har vi verksamhet inomhus.
Mellan 14.00 och 15.00 äter vi mellanmål.
Därefter är vi ute eller inne tills barnen går hem för dagen.

Samverkan mellan Frösöns förskolor

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Lövsta förskola och öppet på någon annan förskola som vi samverkar med.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar lägger in tider i Tempus.

Sidan uppdaterad 2023-09-06