Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet

Tempus Hemma.

Unikum

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Våra utvecklingsdagar våren 2022

  • Fredag 4 februari
  • Torsdag 19 maj
  • Fredag 20 maj
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-02-14