Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vårt uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamhetern skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan Lpfö-98. Det är ert barns utveckling, lärande och välmående som står i centrum i vår verksamhet. Leken ges stort utrymme både inne och ute, eftersom det är med lekens hjälp barnen gör sin värld begriplig.

Sidan uppdaterad 2020-06-04