Kvalitetsarbete

På Frösödal arbetar vi utifrån förskolans läroplan (lpfö-18), skollagen och barnkonventionen.

Vi erbjuder en varierad utbildning som är rolig, trygg, lärorik och likvärdig där barnen ska ges förutsättningar att lyckas och lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi erbjuder daglig utevistelse, vila/ återhämtning och aktiviteter inomhus kopplat till vad barnen i gruppen behöver.

Sidan uppdaterad 2024-06-10